תגובה לדוח ועדת דברת בעניין שדרוג התואר B.Sc או B.A לתארים B.Ed

תגובה לדוח ועדת דברת בעניין שדרוג התואר B.Sc או B.A לתארים B.Ed

תגובה לדוח ועדת דברת בעניין שדרוג התואר
B.Sc או B.A לתארים B.Ed

פורסם באתר: 14-04-2022
המאמר המלא
תקציר

בשנים האחרונות חל שיפור רב באיכות הסטודנטים הפונים להוראה בעקבות החמרתתנאי הקבלה במכללות האקדמיות לחינוך, קיום מסלולים מיוחדים לסטודנטיםמצטיינים ומסלולים להסבת אקדמאים. עם זאת, אין כל ספק כי מערכת החינוך לוקה עדיין בחוליים רבים וזקוקה לרפורמה של ממש. על אף הערכתי הרבה לוועדת דברת יש לי השגות על אחדות מהמלצותיה. הייתי,"B.Sc או B.A לתארים B.Ed רוצה להתמקד בהמלצת הוועדה: "לשדרג את התואר אני מסכימה עם הקביעה .B.Ed- המלצה שמשמעותה האופרטיבית היא ביטול ה כי מורה חייב להיות בקי בתכנים שהוא מלמד, ועל כן חשוב לחזק את ההשכלההדיסציפלינרית של המורים ולהציבה כדרישה. אולם אני סבורה, כי יש לעשות זאתולא כפי שממליצה ועדת דברת. יתרה מכך, אני ,B.Ed במסגרת הלימודים לתואר חוששת כי המלצת הוועדה עלולה להסב נזק יותר מתועלת, חלקו עלול להתגלות רק בעוד כמה שנים, ואז יהיה מאוחר מדי לתקנו.

Abstract

בשנים האחרונות חל שיפור רב באיכות הסטודנטים הפונים להוראה בעקבות החמרתתנאי הקבלה במכללות האקדמיות לחינוך, קיום מסלולים מיוחדים לסטודנטיםמצטיינים ומסלולים להסבת אקדמאים. עם זאת, אין כל ספק כי מערכת החינוך לוקה עדיין בחוליים רבים וזקוקה לרפורמה של ממש. על אף הערכתי הרבה לוועדת דברת יש לי השגות על אחדות מהמלצותיה. הייתי,"B.Sc או B.A לתארים B.Ed רוצה להתמקד בהמלצת הוועדה: "לשדרג את התואר אני מסכימה עם הקביעה .B.Ed- המלצה שמשמעותה האופרטיבית היא ביטול ה כי מורה חייב להיות בקי בתכנים שהוא מלמד, ועל כן חשוב לחזק את ההשכלההדיסציפלינרית של המורים ולהציבה כדרישה. אולם אני סבורה, כי יש לעשות זאתולא כפי שממליצה ועדת דברת. יתרה מכך, אני ,B.Ed במסגרת הלימודים לתואר חוששת כי המלצת הוועדה עלולה להסב נזק יותר מתועלת, חלקו עלול להתגלות רק בעוד כמה שנים, ואז יהיה מאוחר מדי לתקנו.

הורדת קובץ המאמר
תפריט