תוכנית התערבות מבוססת וידאו לקידום מיומנויות למידה בהכוונה עצמית (SRL) במהלך משבר הקורונה

תוכנית התערבות מבוססת וידאו לקידום מיומנויות למידה בהכוונה עצמית (SRL) במהלך משבר הקורונה
תקציר

למידה בהכוונה עצמית (SRL: Learning Regulated-Self) מוגדרת כתהליך פעיל שבו לומדים מציבים יעדים ללמידה, מפקחים עליהם ושולטים בהבנה (קוגניציה), במוטיבציה ובהתנהגות שלהם. משבר הקורונה הוביל למעבר להוראה מרחוק והעצים את חשיבות הלמידה בהכוונה נבחנה באמצעות מערך ניסויי השפעת תוכנית התערבות עצמית. במסגרת המחקר הנוכחי מבוססת סרטונים, שפותחה לקידום מיומנויות SRL ולצריכת תהליכים פדגוגיים, על מידת השימוש במיומנויות אלו בקרב תלמידים דוברי עברית וערבית ועל הישגיהם במקצוע הלימוד (290=N תלמידים, 18 כיתות, שכבות ט'-י"א). ככלל, המחקר עמד על ההבדלים בין דוברי עברית לדוברי ערבית ועל חשיבות תפקיד המורה בתהליך פיתוח המיומנויות. כמו כן הודגשה בו החשיבות של משוב מורים לפיתוח מיומנויות אלו. למחקר נודעת תרומה מדעית בעצם גיבוש מודל SRL ייחודי על בסיס נתונים אמפיריים, המותאם לגילאי בתי הספר (K-12), וכן תרומה פרקטית בפיתוח תוכנית התערבות המשלבת סרטוני וידאו לקידום המיומנויות בשילוב תהליכים פדגוגיים.

הורדת קובץ המאמר
תפריט