תיווך מטפח אוריינות בגיל הגן כדוגמה ליישום של הוראה תואמת התפתחות

תיווך מטפח אוריינות בגיל הגן כדוגמה ליישום של הוראה תואמת התפתחות

תיווך מטפח אוריינות בגיל הגן כדוגמה ליישום
של הוראה תואמת התפתחות

פורסם באתר: 14-04-2022
המאמר המלא
תקציר

המאמר שלפנינו מתמקד בטענה, שאינטראקציה איכותית בין הורים ומחנכים פורמליים לבין ילדים היא סימן בולט להצלחתה של הוראה תואמת התפתחות. נוסף על כך אנו טוענים, שלימוד מעין זה הוא בבחינת מרכיב הכרחי בטיפוח האוריינות של ילדים בגיל הרך, כלומר הצלחתן של אסטרטגיות או של שיטות הוראה שונות בהקניית קריאה וכתיבה מותנית באיכות האינטראקציה שנלווית לשיטות ההקניה ולאסטרטגיות שמחנכים נוקטים. אינטראקציה איכותית היא מושג פתוח לפרשנויות, לפיכך הכרחי שנבחין תחילה במאפייניה באופן כללי, במטרה להגדיר מהם המאפיינים הספציפיים יותר שניתנים ליישום בטיפוח קוראים מיומנים ועצמאים. מכאן שאנו מציעים למחנכים הגדרות שהן מדייקות יותר מכמה מונחים ידועים וחשובים, למשל, המונח "אזורי התפתחות או המונח "פיגומים", שכן מונחים אלה כלליים לעתים. (ZPD) " מקורבים לביסוס הטענה בדבר המרכזיות של אינטראקציה איכותית בטיפוח אוריינות, המאמר דן בעקרונות התיווך בהגדרות האופרטיביות של קליין, שנגזרו מתאוריית ההשתנות הקוגניטיבית של פוירשטיין ורנד. נוסף על הגדרות אלו הצגנו כאן שילובים מסוימים שלהן, שאפשר לראות בהם קריטריונים לאפיון אינטראקציות איכותיות היעילות בטיפוח אוריינות. נדגים כאן גם דרכים להעריך ולנתח אינטראקציות בין מתווכים ללומדים בסיטואציות הכוללות טיפוח של כישורים אורייניים.

Abstract

המאמר שלפנינו מתמקד בטענה, שאינטראקציה איכותית בין הורים ומחנכים פורמליים לבין ילדים היא סימן בולט להצלחתה של הוראה תואמת התפתחות. נוסף על כך אנו טוענים, שלימוד מעין זה הוא בבחינת מרכיב הכרחי בטיפוח האוריינות של ילדים בגיל הרך, כלומר הצלחתן של אסטרטגיות או של שיטות הוראה שונות בהקניית קריאה וכתיבה מותנית באיכות האינטראקציה שנלווית לשיטות ההקניה ולאסטרטגיות שמחנכים נוקטים. אינטראקציה איכותית היא מושג פתוח לפרשנויות, לפיכך הכרחי שנבחין תחילה במאפייניה באופן כללי, במטרה להגדיר מהם המאפיינים הספציפיים יותר שניתנים ליישום בטיפוח קוראים מיומנים ועצמאים. מכאן שאנו מציעים למחנכים הגדרות שהן מדייקות יותר מכמה מונחים ידועים וחשובים, למשל, המונח "אזורי התפתחות או המונח "פיגומים", שכן מונחים אלה כלליים לעתים. (ZPD) " מקורבים לביסוס הטענה בדבר המרכזיות של אינטראקציה איכותית בטיפוח אוריינות, המאמר דן בעקרונות התיווך בהגדרות האופרטיביות של קליין, שנגזרו מתאוריית ההשתנות הקוגניטיבית של פוירשטיין ורנד. נוסף על הגדרות אלו הצגנו כאן שילובים מסוימים שלהן, שאפשר לראות בהם קריטריונים לאפיון אינטראקציות איכותיות היעילות בטיפוח אוריינות. נדגים כאן גם דרכים להעריך ולנתח אינטראקציות בין מתווכים ללומדים בסיטואציות הכוללות טיפוח של כישורים אורייניים.

הורדת קובץ המאמר
תפריט