תפיסותיהם של פרחי הוראה הנוגעות לייצוגים גרפיים בהוראת הספרות

תפיסותיהם של פרחי הוראה הנוגעות לייצוגים גרפיים בהוראת הספרות

תפיסותיהם של פרחי הוראה הנוגעות
לייצוגים גרפיים בהוראת הספרות

פורסם באתר: 14-04-2022
המאמר המלא
תקציר

מאמר זה מציג מחקר שעוקב אחר תפיסותיהם של פרחי הוראה לספרות באשר למפות ידע מסוג שמש מושגים, תפקידן ופעולתן בתהליכי הוראה-למידה בספרות ( – מקצוע שבו מיפוי זה נפוץ למדי. נתוני המחקר נאספו במשך שנתיים ( 2001-2000 בעבודה עם שתי קבוצות של פרחי הוראה בחוג להוראה באוניברסיטת חיפה בשנת הלימודים האחרונה להכשרתם להוראת ספרות. הנתונים נאספו בהקלטות ובצילומים של שיעורים באוניברסיטה, שדנו במהות ובתפקיד של שמש מושגים בהזדמנויות למידה שונות. תמלילי השיעור נותחו בכלים איכותניים. ממצאי הניתוח מגלים שפרחי הוראה רואים בשמש המושגים כלי מארגן יעיל, אלא שהם משתמשים בו במנותק מאופייה של הבעיה שיש להתמודד עמה, כלומר אינם מקשרים בין צורתו של הייצוג לפרשנות שמקנים לו הלומדים בהזדמנויות לימודיות שונות. יעילותה של שמש המושגים בקרב הלומדים נשקלה בעיקר במושגים דידקטיים- התנהגותיים, ופרחי ההוראה לא קישרו בין מאפייני המארגן הגרפי לבין המודל המנטלי שבנו הלומדים במהלך פתרון הדילמות שלפניהם. כפי שמעידים התמלילים, הזמינות של מארגן זה וההיכרות הנרחבת עמו מגבילות שיקול דעת ביקורתי מחודש באשר להתאמתו לסיטואציה לימודית ספציפית.

Abstract

מאמר זה מציג מחקר שעוקב אחר תפיסותיהם של פרחי הוראה לספרות באשר למפות ידע מסוג שמש מושגים, תפקידן ופעולתן בתהליכי הוראה-למידה בספרות ( – מקצוע שבו מיפוי זה נפוץ למדי. נתוני המחקר נאספו במשך שנתיים ( 2001-2000 בעבודה עם שתי קבוצות של פרחי הוראה בחוג להוראה באוניברסיטת חיפה בשנת הלימודים האחרונה להכשרתם להוראת ספרות. הנתונים נאספו בהקלטות ובצילומים של שיעורים באוניברסיטה, שדנו במהות ובתפקיד של שמש מושגים בהזדמנויות למידה שונות. תמלילי השיעור נותחו בכלים איכותניים. ממצאי הניתוח מגלים שפרחי הוראה רואים בשמש המושגים כלי מארגן יעיל, אלא שהם משתמשים בו במנותק מאופייה של הבעיה שיש להתמודד עמה, כלומר אינם מקשרים בין צורתו של הייצוג לפרשנות שמקנים לו הלומדים בהזדמנויות לימודיות שונות. יעילותה של שמש המושגים בקרב הלומדים נשקלה בעיקר במושגים דידקטיים- התנהגותיים, ופרחי ההוראה לא קישרו בין מאפייני המארגן הגרפי לבין המודל המנטלי שבנו הלומדים במהלך פתרון הדילמות שלפניהם. כפי שמעידים התמלילים, הזמינות של מארגן זה וההיכרות הנרחבת עמו מגבילות שיקול דעת ביקורתי מחודש באשר להתאמתו לסיטואציה לימודית ספציפית.

הורדת קובץ המאמר
תפריט