הנחיות למחבר/ת מאמר

הנחיות להגשת מאמר למערכת דפים

את המאמר יש לשלוח לדוא"ל dapim@macam.ac.il. מאמר שלא יוגש על פי ההנחיות יוחזר למחבר/ת לתיקונים.

היקף המאמר: מספר המילים הכולל של מאמר המוגש לכתב העת לא יעלה על 7,000 מילה כולל רשימת המקורות (ולא כולל התקציר).
כותרת: כותרת המאמר תשקף באופן בהיר וקולע את תוכנו.
תקציר: בראש המאמר יופיעו תקצירים בעברית (150 מילה) ובאנגלית (200 מילה),שיכללו את נושא המאמר ומטרתו, את הטענה המרכזית בו ואת חידושו ותרומתו לתחום הנדון בו.
מילות מפתח: בצמוד לתקציר יש להוסיף שלוש-חמש מילות מפתח
בעמוד הראשון בקובץ יופיעו:
  • כותרת המאמר
  • כותרת המאמר
  • כותרת המאמר
  • כותרת המאמר

במקרה של שני מחברים/ות ומעלה, יש לכלול את פרטי כל אחד ואחת מהם. בעמוד השני יופיעו כותרת המאמר ותחתיה התקצירים, ללא שם המחבר/ת. באחריות המחבר/ת לוודא כי גם ביתר עמודי המאמר אין כל אזכור או כל פרט מזהה אחר

הנחיות להגשת מאמר למערכת דפים

יש לשלוח את המאמר בקובץ word בלבד: הטקסט יופיע בגופן David גודל 12, ברווח כפול; מילים או מושגים באנגלית יופיעו בגופן Times; כותרות פרקי המאמר יהיו בגופן David גודל 14, באות מודגשת. יש למספר את העמודים.

אזכור שמות של מקורות בטקסט – שם של ספר בעברית ייכתב בגופן מודגש (בולד), ובאנגלית – באותיות נטויות (italics). שמות של מאמרים ייכתבו בין מירכאות גם בעברית וגם באנגלית.

מקורות – יש להקפיד על כללי כתיבת מקורות והפניות לפי שיטת ה- APA(על פי הדוגמאות בסוף המסמך).

חשוב לצמצם את מספר ההפניות הביבליוגרפיות המופיעות בטקסט ברצף בין סוגריים. יש לוודא שלכל הפניה יש פריט ביבליוגרפי מתאים ברשימת המקורות, וששם הכותב/ת ושנת ההוצאה נכתבים באותו אופן בהפניה ובביבליוגרפיה.

ולעצם כתיבת ההפניה – בסוגריים יופיעו שם המשפחה של הכותב/ת ושנת הפרסום. כאשר יש יותר מהפניה אחת, יש לסדר את ההפניות בסדר הא"ב של הכותבים/ות, בעברית ואחר כך בלועזית (אלפר, 1972; כהן, 1988; Brown, 1985; Gee, 1999).

איורים ותמונות – בסריקה של איורים ותמונות שישולבו בטקסט, יש להקפיד על רזולוציה גבוהה של dpi300.

כל הפריטים המשולבים בגוף הספרים יודפסו בשחור-לבן, ולכן יש לעצב את התרשימים והגרפים בהתאם.

זכויות יוצרים – באחריות המחבר/ת לוודא כי יש בידיהם אישור לשימוש בכל תמונה, לוח, תרשים, טבלה או איור המובאים בעבודתם, כולל תמונות הלקוחות מהאינטרנט. הדבר אמור גם בזכויות יוצרים על יצירות כתובות – רצוי להימנע ככל האפשר מציטוטים ארוכים של קטעים מספרי עיון או פרוזה. אשר לשירה – כל ציטוט מתוך שיר מחייב אישור פרסום. באחריות הכותב/ת לוודא שכלל החומרים שיתפרסמו במאמר הם מקוריים, מותרים לשימוש חופשי, או שאושרו לפרסום על ידי בעלי הזכויות עליהם.

תפריט