דפים 56

מאי 2013

דבר המערכת

מסורת היא בדפים להקדיש גיליון לנושאים אשר ברומו של החינוך בכלל ושל הכשרת המורים בפרט, ואין ספק שהמאמץ הבלתי-נלאה להפוך את הכשרת המורים לרלוונטית ולמשמעותית הוא דוגמא טובה לנושא כזה. אנחנו שמחים לארח את פרופ' זמירה מברך ואת ד"ר דיצה משכית שתתארנה ותנתחנה את רעיון בתי הספר להתפתחות מקצועית ) PDS ( על גווניו השונים ומנקודות מבט אחדות המשלימות זו את זו. העורך

עוד
תפריט