דפים 59

ינואר 2015

דבר המערכת

מחקרים ראויים לא מעטים שנעשו במסגרת רשות המחקר הבין-מכללתית הפועלת במכון מופ״ת, מצאו את דרכם לפרסום בדפים, אך הגיליון הזה ייחודי בהיותו מוקדש כולו למקבץ מאמרים נבחרים, המתבססים על מחקרים תומכי מדיניות חינוך שנעשו ברשות המחקר הבין-מכללתית. המחקרים שלפנינו משקפים פעילות רבת-פנים. יש בהם מגוון של נושאים בפרספקטיבות שונות, ממיקרו למקרו, ברמות שיתוף שונות עם משרד החינוך ובמתודולוגיות שונות, כאשר המכנה המשותף להם הוא הרצון להאיר כיווני פעולה רצויים מצד אחד, ולהאיר על קשיים, על מגבלות ועל פערים בין המתוכנן למציאות החינוכית בפועל מן הצד האחר. המעבר מדוח מחקר, שעשוי למצות את הנושא מנקודת מבטם של קובעי מדיניות, לכלל מאמר הראוי להתפרסם בכתב עת אקדמי, אינו פשוט כלל ועיקר. אלה שתי פרדיגמות נבדלות המחייבות מערך חשיבתי שונה. ההתכוונות היא לקהל נמענים אחר, הצורך במערכת מושגית נגזרת תאוריה הוא חד-משמעי יותר, והחידוש הנדרש רב יותר. ואמנם, העבודה הייתה רבה, ועל כך תודתנו לכל הכותבים שעמדו במשימה. העורך

עוד
תפריט