אמני שיקול הדעת

אמני שיקול הדעת

The artists of deliberation

תקציר

הוראה היא אמנות מעשית, ומורים הם אמני שיקול דעת הנדרשים להכריע בנושאים רבים בכל רגע בעבודתם בכיתה. בהתאם לכך יש להעניק למורים אוטונומיה רבה יותר בכיתתם, כמו גם לאפשר מעורבות שלהם בתהליכי קבלת החלטות שעניינן מדיניות החינוך. בחלק הראשון של מאמר זה מוצגת משנתו של ההוגה החינוכי ג'וזף שוואב, כפי שזו נוסחה בסדרת מאמרים שכותרתם "המעשי" (The practical). החלק השני של המאמר מתחקה אחַר ההשפעות הפילוסופיות על שוואב ומתמקד בגישות הדוגלות בביטול ההפרדה הדואליסטית בין חומר לרוח, כמו גם בניתוח הסובייקטיביות האנושית ותהליכי הלמידה אשר מתרחשים תוך כדי שילוב בין עשייה לידיעה. החלק השלישי של המאמר בוחן את השלכות התובנות של שוואב על מעמד המורה ועל הכשרת מורים.

Abstract

Teaching is a practical art, and teachers are artists of deliberation who are required to make decisions on myriad issues at any given moment of their work in the classroom. Accordingly, not only should teachers be granted far more autonomy in their classrooms, but their involvement in decision-making processes concerning educational policies should be facilitated. The first part of this article presents the educational teachings of educational philosopher Joseph Schwab as formulated in a series of articles titled "The Practical". The second part tracks Schwab's philosophical influences and focuses on approaches that support the cancelation of the dualistic separation between matter and mind, as well as on an analysis of human subjectivity and the learning processes that occur as a result of a combination of action and knowledge. The third part examines the implications of Schwab's insights as regards the status of the teacher and teacher education.

הורדת קובץ המאמר
תפריט