אסירים קוראים את עצמם: השפעת הסיפור האישי של אסירים חסרי ידע וניסיון בקריאה על יכולתם לרכוש את מיומנות הקריאה ועל עולמם הרגשי והחברתי

אסירים קוראים את עצמם: השפעת הסיפור האישי של אסירים חסרי ידע וניסיון בקריאה על יכולתם לרכוש את מיומנות הקריאה ועל עולמם הרגשי והחברתי

Prisoners read themselves: The impact of the personal stories of illiterate or poor-reading criminal prisoners on their reading ability and their emotional and social worlds

תקציר

במחקר זה נבחנה השפעת ההצלחה של למידת קריאה בשפה העברית על תחושותיהם ומחשבותיהם של הלומדים – אסירים אזרחי ישראל שהיו חסרי ידע וניסיון בקריאה בשפה העברית. המפתח להצלחה הוא גישה לימודית ייחודית להוראת קריאה: עיבוד דרמטי של טקסטים אישיים מפי הלומדים ללא כל הקניה טכנית של רכיבי הקריאה. מממצאי המחקר עולה כי תוך כדי תהליך הלמידה התחוללו אצל המשתתפים שינויים רגשיים וחברתיים משמעותיים – שיפור בתפיסת ה"עצמי", הבנת הסיבות להצלחתם ללמוד קריאה והגברת המוטיבציה שלהם להשתקם. מהמחקר עולות שתי מסקנות מרכזיות: (א) "פתיחת" ערוץ ביטוי חווייתי-רגשי מאפשרת לאוכלוסיות אנאלפביתיות, או לכאלו שמתקשות מאוד לקרוא, לרכוש את מיומנות הקריאה; (ב) לשימוש בערוץ הלמידה החווייתי יש השפעה חיובית על מצבם הרגשי והחברתי של הלומדים.

Abstract

The main purpose of this study, which is based on research conducted in two randomly selected medium-security prisons in Israel, is to explore the impact of success in reading Hebrew on the thoughts and feelings of illiterate or poor-reading native Israeli criminal prisoners. The key to success is a unique teaching reading method which incorporates a dramatic processing of personal texts. The main findings of the study reveal that learning processes lead to significant emotional and social changes among them, improved self-perception, and higher motivation for rehabilitation. The authors conclude that opening an emotional-experiential channel for illiterate and poor-reading incarcerated populations improves their emotional and social state as well as their ability to read Hebrew.

הורדת קובץ המאמר
תפריט