"באתי להוכיח את עצמי ולהראות שאני שווה" תפיסת עובדות הוראה יוצאות אתיופיה בנוגע לתהליך הקליטה שלהן במערכת החינוך

"באתי להוכיח את עצמי ולהראות שאני שווה" תפיסת עובדות הוראה יוצאות אתיופיה בנוגע לתהליך הקליטה שלהן במערכת החינוך

"I came to prove myself and show my worth"
How Israeli teachers of Ethiopian descent perceive
their integration process into the education system

תקציר

בוגרים יוצאי אתיופיה של תוכניות הכשרה להוראה נתקלים לעיתים קרובות בקשיים במציאת תעסוקה ובהשתלבות בעבודה קבועה במערכת החינוך. מטרת מחקר זה הייתה לבחון את תפיסותיהם של עובדי הוראה יוצאי אתיופיה בנוגע לחוויותיהם מתהליך חיפוש העבודה בתחום וללמוד על חוויותיהם של יוצאי אתיופיה שהצליחו למצוא עבודה בהוראה. במחקר זה רואיינו 13 מורות וגננות יוצאות אתיופיה בוגרות מכללות לחינוך, בעלות תואר ראשון ותעודת הוראה. המחקר נקט גישה איכותנית־פנומנולוגית. כלי המחקר היה ראיונות מובנים למחצה, ואלו נותחו ניתוח תוכן. ממצאי המחקר מצביעים על הקשיים שעמדו לפני עובדות הוראה יוצאות אתיופיה ועל הגורמים שסייעו להן להתמיד בהוראה: הכרה בערכן, מסוגלות עצמית גבוהה, חוסן והתמקדות בשאיפות לעתיד. המרואיינות ציינו את החשיבות שבתמיכת הסביבה – למשל הנהלת בית הספר והצוות החינוכי – ואת היותה גורם מרכזי שתרם להתמדתן בהוראה. הממצאים מלמדים שיש לערוך בדיקה מחודשת של צורכיהם של עובדי הוראה יוצאי אתיופיה בשלב חיפוש העבודה, בשנים הראשונות להוראה ובתהליך הקליטה במערכת. כמו כן יש לבחון את תוכניות ההכשרה ולהתאימן לדרישות התפקיד ולאתגרים העומדים לפני יוצאי אתיופיה המועמדים להוראה, כדי לייעל את קליטתם במערכת ולעודד התמדה בהוראה לאורך זמן.

Abstract

Graduates of teacher-education programs who are of Ethiopian descent, often face difficulties finding teaching positions and fully integrating into the education system. This study was designed to examine the perceptions of Israeli teachers (kindergarten and school) of Ethiopian descent of their job-searching experience and about the experiences of those who found teaching positions. The 13 participants, all graduates of teacher-education colleges, hold a B.Ed. and a teaching certificate, underwent semi-structured interviews. Aa qualitativephenomenological method was used for content analysis. The findings underscore the difficulties that the teachers faced and the factors that helped them persevere – recognition of their value, high self-efficacy, resilience, and focusing on aspirations for the future. The participants cited support from school management and staff as a key factor contributing to their perseverance. The findings clearly call for a re-examination of the needs of Israeli teachers of Ethiopian descent at the job-searching stage, the early stages of teaching, and the integration into the system. Additionally, the teacher-education programs must be examined, and adapted to the professional demands and the challenges facing aspiring teachers of Ethiopian descent, aiming to encourage them to pursue their chosen profession over time.

הורדת קובץ המאמר
תפריט