"באתי להוכיח את עצמי ולהראות שאני שווה" תפיסת עובדות הוראה יוצאות אתיופיה בנוגע לתהליך הקליטה שלהן במערכת החינוך

"באתי להוכיח את עצמי ולהראות שאני שווה" תפיסת עובדות הוראה יוצאות אתיופיה בנוגע לתהליך הקליטה שלהן במערכת החינוך
תקציר

בוגרים יוצאי אתיופיה של תוכניות הכשרה להוראה נתקלים לעיתים קרובות בקשיים במציאת תעסוקה ובהשתלבות בעבודה קבועה במערכת החינוך. מטרת מחקר זה הייתה לבחון את תפיסותיהם של עובדי הוראה יוצאי אתיופיה בנוגע לחוויותיהם מתהליך חיפוש העבודה בתחום וללמוד על חוויותיהם של יוצאי אתיופיה שהצליחו למצוא עבודה בהוראה. במחקר זה רואיינו 13 מורות וגננות יוצאות אתיופיה בוגרות מכללות לחינוך, בעלות תואר ראשון ותעודת הוראה. המחקר נקט גישה איכותנית־פנומנולוגית. כלי המחקר היה ראיונות מובנים למחצה, ואלו נותחו ניתוח תוכן. ממצאי המחקר מצביעים על הקשיים שעמדו לפני עובדות הוראה יוצאות אתיופיה ועל הגורמים שסייעו להן להתמיד בהוראה: הכרה בערכן, מסוגלות עצמית גבוהה, חוסן והתמקדות בשאיפות לעתיד. המרואיינות ציינו את החשיבות שבתמיכת הסביבה – למשל הנהלת בית הספר והצוות החינוכי – ואת היותה גורם מרכזי שתרם להתמדתן בהוראה. הממצאים מלמדים שיש לערוך בדיקה מחודשת של צורכיהם של עובדי הוראה יוצאי אתיופיה בשלב חיפוש העבודה, בשנים הראשונות להוראה ובתהליך הקליטה במערכת. כמו כן יש לבחון את תוכניות ההכשרה ולהתאימן לדרישות התפקיד ולאתגרים העומדים לפני יוצאי אתיופיה המועמדים להוראה, כדי לייעל את קליטתם במערכת ולעודד התמדה בהוראה לאורך זמן.

הורדת קובץ המאמר
תפריט