"גדולה שימושה יותר מלימודה"

"גדולה שימושה יותר מלימודה"

"גדולה שימושה יותר מלימודה"

תקציר

הזמנה לדיון

Abstract

"גדולה שימושה יותר מלימודה"

הורדת קובץ המאמר
מילות מפתח
תפריט