גילוי עצמי דרך ניתוח נרטיבי

גילוי עצמי דרך ניתוח נרטיבי
פורסם באתר: 14-06-2021
המאמר המלא
תקציר

המאמר הנוכחי בוחן שלושה נרטיבים של שלוש סטודנטיות להוראה שהשתתפו בקורס: ”הגישה הנרטיבית בחקר הניסיון המעשי“. בשלושת הנרטיבים נעשה שימוש במודל הניתוח הנרטיבי (Narrative Analysis), שבאמצעותו ביקשו הכותבות לחקור שאלה דומה הקשורה בסוגיית בחירתן במקצוע ההוראה.

מטרתו של המאמר הנוכחי להאיר את תרומתו של הניתוח הנרטיבי לתהליכי גילוי וחקר עצמיים של הכותבים באשר לסוגיה הנחקרת. המתודולוגיה המחקרית נסמכה על עבודתו של גרגן (Gergen, 2001) שלפיה ניתן להתחקות בנרטיב אחר שלושה קריטריונים: היעד של המספר כפי שהוא בא לידי ביטוי בנרטיב, האירועים המוסברים בדרך להשגת היעד והתוצאה המשמעותית-ערכית בעיני המספר.

במענה לשאלה מה הכותבים מגלים על עצמם בעבודותיהם הנרטיביות, ממצאי העבודה מלמדים על תרומתו של הניתוח הנרטיבי להבנת הכותב את עצמו ואת זהותו. הניתוחים הנרטיביים חשפו בירור מעמיק של מחשבות ורגשות ביחס לתהליכי בחירה והחלטה שעשו הסטודנטיות במהלך האירועים שחוו ותיארו.

הורדת קובץ המאמר
תפריט