דילמת הייצוגיות מול המומחיות: אתגר החיים המשותפים בקמפוס רב תרבותי בראי הסגל המנהלי

דילמת הייצוגיות מול המומחיות: אתגר החיים המשותפים בקמפוס רב תרבותי בראי הסגל המנהלי
תקציר

מחקרים רבים שעסקו בנושא רב-תרבותיות בהשכלה הגבוהה בישראל, התמקדו בעיקר בסטודנטים לתואר ראשון הלומדים באוניברסיטאות ובמכללות אזוריות, וקצתם התמקדו בסטודנטים לחינוך ובסטודנטים לתואר שני. המחקר הנוכחי מבקש להרחיב את גבולות הבדיקה של יישום הרב-תרבותיות במוסדות להשכלה גבוהה ולכלול בה גם את העמדות וההתנהגות של נותני השירותים המנהליים במוסדות האקדמיים, הנמצאים בקו הראשון במתן שירותים לסטודנטים ולסגל האקדמי. במחקר נטען שתי טענות: (1) קידום חיים משותפים במכללות לחינוך מחייב התייחסות גם אל הסגל המנהלי המספק שירותים הן לסגל האקדמי הן לסטודנטים; (2) על המכללות האקדמיות לפתור את דילמת הייצוגיות מול המומחיות כדי ליישם את תפיסת החיים המשותפים במרחבי הפעולה של הסגל המנהלי. חשיבותו של המחקר הנוכחי היא כפולה. ראשית, המחקר מתמקד לראשונה בבחינת עמדות הסגל המנהלי במכללה לחינוך בישראל בנושא רב-תרבותיות וחינוך לחיים משותפים. שנית, המחקר בוחן את המדיניות המוסדית של מכללה לחינוך בנוגע ליישום רב-תרבותיות בהעסקת סגל מנהלי במכללה להכשרת מורים.

הורדת קובץ המאמר
תפריט