דימויי התלמיד והמורה בתכניות לימודים לאמנות פלסטית

דימויי התלמיד והמורה בתכניות לימודים לאמנות פלסטית

דימויי התלמיד והמורה בתכניות לימודים לאמנות פלסטית

פורסם באתר: 11-04-2022
המאמר המלא
תקציר

תכנית לימודים נקבעת בהתאם לחזון שהיה למחבריה בדבר דמות התלמיד בוגר התכנית. מטרת המחקר הנוכחי היא לאתר את דמויות התלמיד והמורה כפי שעולה מתכניות לימודים ומפרסומים רשמיים באמנות פלסטית בישראל לבית הספר היסודי ולחטיבת הביניים במשך השנים 1993-1906 , ולעמוד על כוונת מתכנני הלימודים באשר לדימויי התלמיד והמורה בתכניות אלו. 1 המחקר ביקש לבדוק: מי היה התלמיד שראו המתכננים לנגד עיניהם, ולאיזו דמות של בוגר החינוך לאמנות שאפו? ובהקבלה, כיצד נתפסה דמות המורה לאמנות בהקשר של פיתוח דמות הבוגר הרצויה? בירור שאלות אלו נעשה גם בנוגע לדיונים שהתנהלו בוועדות מקצועיות שדנו בכשלי הוראת האמנות. בירור נושא זה של דימויי המורה והתלמיד חיוני להבנת הכיוונים שמסתמנים כיום בתכניות להוראת האמנות בבית הספר היסודי ובחטיבות הביניים. מהניתוחים הללו עלה שהתכניות אינן מציבות דימוי ברור של התלמיד, בוגר לימודי האמנות, או של המורה, ואף לא ניכרת מגמה כלשהי לקראת הגדרה של דימוי מסוים של הלומד או של המורה לאמנות. כמו כן לא נמצא כל תיעוד לקיום דיון בנושא זה במסמכים המדווחים על הדיונים שהתקיימו בנושאים של הוראת האמנות. על כן מסקנת המחקר היא שעדיין אין התוויה של כיוונים רצויים וברורים באשר לדימויי התלמיד והמורה, לא בתכניות הלימודים ואף לא בחזונם של קובעי המדיניות להוראת אמנות פלסטית בישראל. לאור זאת נראה שחיוני להקים פורומים ייעודיים, שידונו בלימודי האמנות הפלסטית בישראל ויקבעו כיוונים ברורים באשר לדימויי התלמיד בוגר התכנית והמורה שיפתח אותו, הרצויים בתחום זה.

Abstract

תכנית לימודים נקבעת בהתאם לחזון שהיה למחבריה בדבר דמות התלמיד בוגר התכנית. מטרת המחקר הנוכחי היא לאתר את דמויות התלמיד והמורה כפי שעולה מתכניות לימודים ומפרסומים רשמיים באמנות פלסטית בישראל לבית הספר היסודי ולחטיבת הביניים במשך השנים 1993-1906 , ולעמוד על כוונת מתכנני הלימודים באשר לדימויי התלמיד והמורה בתכניות אלו. 1 המחקר ביקש לבדוק: מי היה התלמיד שראו המתכננים לנגד עיניהם, ולאיזו דמות של בוגר החינוך לאמנות שאפו? ובהקבלה, כיצד נתפסה דמות המורה לאמנות בהקשר של פיתוח דמות הבוגר הרצויה? בירור שאלות אלו נעשה גם בנוגע לדיונים שהתנהלו בוועדות מקצועיות שדנו בכשלי הוראת האמנות. בירור נושא זה של דימויי המורה והתלמיד חיוני להבנת הכיוונים שמסתמנים כיום בתכניות להוראת האמנות בבית הספר היסודי ובחטיבות הביניים. מהניתוחים הללו עלה שהתכניות אינן מציבות דימוי ברור של התלמיד, בוגר לימודי האמנות, או של המורה, ואף לא ניכרת מגמה כלשהי לקראת הגדרה של דימוי מסוים של הלומד או של המורה לאמנות. כמו כן לא נמצא כל תיעוד לקיום דיון בנושא זה במסמכים המדווחים על הדיונים שהתקיימו בנושאים של הוראת האמנות. על כן מסקנת המחקר היא שעדיין אין התוויה של כיוונים רצויים וברורים באשר לדימויי התלמיד והמורה, לא בתכניות הלימודים ואף לא בחזונם של קובעי המדיניות להוראת אמנות פלסטית בישראל. לאור זאת נראה שחיוני להקים פורומים ייעודיים, שידונו בלימודי האמנות הפלסטית בישראל ויקבעו כיוונים ברורים באשר לדימויי התלמיד בוגר התכנית והמורה שיפתח אותו, הרצויים בתחום זה.

הורדת קובץ המאמר
תפריט