"דל היה הרכוש אשר בו ניגשנו לעבודתנו": פועלן החלוצי של חברות עין חרוד בשדה החינוך, 1923 – 1948

"דל היה הרכוש אשר בו ניגשנו לעבודתנו": פועלן החלוצי של חברות עין חרוד בשדה החינוך, 1923 – 1948
פורסם באתר: 07-04-2022
המאמר המלא
תקציר

למן ייסודו בספטמבר 1921 מילא קיבוץ עין חרוד תפקיד מרכזי בתנועה הקיבוצית בכלל ובקיבוץ המאוחד בפרט. מייסדיו היו בעלי כישורים מגוונים: אנשי רוח, סופרים, אומנים. חברות עין חרוד היו בעלות תודעה מהפכנית-סוציאליסטית-פמיניסטית, והן תרמו רבות למקומה של החבֵ רה בחֶ ברה. במאמר זה מוצג פועלן המגוון בשדה החינוך מייסודו של הטיפול המשותף בעין חרוד ועד להקמת המדינה. תרומתן לעיצובה ולפיתוחה של מערכת חינוך מסודרת, לגיבוש תוכנית לימודים ולפיתוח משנה פדגוגית הייתה מרכזית ומשמעותית, ורבים בתנועה הקיבוצית וביישוב למדו והושפעו ממנה. המחנכות סללו את דרכן ”יש מאין״, ללא התבססות על מסורת קודמת. משנתן העיקרית הייתה כי אהבה לילד ואמונה במפעלן יאפשרו להן להנחיל חינוך נעלה. הן ראו בעבודתן שליחות קיבוצית, תנועתית, לאומית, סוציאליסטית ופמיניסטית, ואת כל זמנן ומרצן הקדישו לפיתוח ולהתפתחות: למדו והשתלמו, עסקו בכתיבה, הרצו על נושאים פדגוגיים וחינוכיים. יוזמותיהן ועשייתן עומדות במוקד המאמר ומוכיחות כי הן תרמו במידה רבה לעיצוב דפוסים חינוכיים בעלי השפעה, תרומה שעד כה העוסקים בחקר הקיבוץ והחינוך לא התמקדו בה.

הורדת קובץ המאמר
תפריט