האקדמאים וההשכלה הגבוהה בקרב הערבים בישראל: סוגיות ודילמות/ ח'אלד עראר וקוסאי חאג' יחיא )עורכים(

האקדמאים וההשכלה הגבוהה בקרב הערבים בישראל: סוגיות ודילמות/ ח'אלד עראר וקוסאי חאג' יחיא )עורכים(

האקדמאים וההשכלה הגבוהה בקרב הערבים בישראל: סוגיות ודילמות/
ח'אלד עראר וקוסאי חאג' יחיא )עורכים(

פורסם באתר: 10-04-2022
המאמר המלא
תקציר

ספרים על שולחן המערכת/Book Review

Abstract

ספרים על שולחן המערכת/Book Review

הורדת קובץ המאמר
תפריט