הגוף הדואב והרעב: רזון ככלי עבודה בקרב מתכשרות להוראת מחול

הגוף הדואב והרעב: רזון ככלי עבודה בקרב מתכשרות להוראת מחול

הגוף הדואב והרעב: רזון ככלי עבודה בקרב מתכשרות להוראת מחול

פורסם באתר: 10-04-2022
המאמר המלא
תקציר

מחקר זה בוחן את המשמעות שמתכשרות להוראת מחול במוסד להשכלה גבוהה מעניקות לרזון יתר. הגוף הרזה יתר על המידה מוגדר על ידן ככלי עבודה, המאפשר לייצר גוף מחולי, המקנה כניסה לעולם המחול המקצועי. ההצלחה לייצר גוף רזה יתר על המידה היא עבורן אינדיקציה למחויבותן לעולם הריקוד וליכולתן להצליח בו ולזכות להכרה מאחרים משמעותיים בתחום. לזירת המחקר נבחרה מכללה אקדמית להכשרת מורים. ההכשרה להוראת מחול, כמו הכשרה בסטודיו למחול, מציידת את הסטודנטיות בכלים המאפשרים להן להשתלב בעולם המחול כרקדניות, ובו בזמן מקנה להן תעודת ההוראה המהווה אמצעי פרנסה חלופי או עתידי. בכך הן נחשפות גם לאמצעים להפוך את גופן לכלי עבודה ואימון. המחקר מציע הסבר מדוע קבוצות אלו הזקוקות לגופן לצורך עבודה, אינן עסוקות בדיון על דימוי גוף.

Abstract

מחקר זה בוחן את המשמעות שמתכשרות להוראת מחול במוסד להשכלה גבוהה מעניקות לרזון יתר. הגוף הרזה יתר על המידה מוגדר על ידן ככלי עבודה, המאפשר לייצר גוף מחולי, המקנה כניסה לעולם המחול המקצועי. ההצלחה לייצר גוף רזה יתר על המידה היא עבורן אינדיקציה למחויבותן לעולם הריקוד וליכולתן להצליח בו ולזכות להכרה מאחרים משמעותיים בתחום. לזירת המחקר נבחרה מכללה אקדמית להכשרת מורים. ההכשרה להוראת מחול, כמו הכשרה בסטודיו למחול, מציידת את הסטודנטיות בכלים המאפשרים להן להשתלב בעולם המחול כרקדניות, ובו בזמן מקנה להן תעודת ההוראה המהווה אמצעי פרנסה חלופי או עתידי. בכך הן נחשפות גם לאמצעים להפוך את גופן לכלי עבודה ואימון. המחקר מציע הסבר מדוע קבוצות אלו הזקוקות לגופן לצורך עבודה, אינן עסוקות בדיון על דימוי גוף.

הורדת קובץ המאמר
תפריט