הזמנה לדיון – האם בית הספר יכול לחנך?

הזמנה לדיון – האם בית הספר יכול לחנך?

הזמנה לדיון – האם בית הספר יכול לחנך?

פורסם באתר: 11-04-2022
המאמר המלא
תקציר

רשימה זו מבקשת להראות שעיון שיטתי במושגים "חינוך" ו"בית ספר" מעלה ששני מושגים אלה הם מושגים בעלי היגיון שונה בתכלית, ולפיכך אינם יכולים לדור בכפיפה אחת.

Abstract

רשימה זו מבקשת להראות שעיון שיטתי במושגים "חינוך" ו"בית ספר" מעלה ששני מושגים אלה הם מושגים בעלי היגיון שונה בתכלית, ולפיכך אינם יכולים לדור בכפיפה אחת.

הורדת קובץ המאמר
תפריט