היחס לשילוב תלמידים עם הפרעות התנהגות ומידת האמפתיה אליהם: השוואה בין מורים, הורים ותלמידים

היחס לשילוב תלמידים עם הפרעות התנהגות ומידת האמפתיה אליהם: השוואה בין מורים, הורים ותלמידים

Attitudes Toward Inclusion of Students With Conduct Disorders and the Degree of Empathy Toward Them: A Comparison Between Teachers, Parents, and Classmates

תקציר

במחקר זה נבחנו היחס לשילוב תלמידים עם הפרעות התנהגות, תפיסת החוּמרה של הפרעות ההתנהגות ומידת האמפתיה לתלמידים כאלה המשולבים בכיתה רגילה בקרב מורים, הורים וחבריהם הנורמטיביים מאותה הכיתה של התלמידים. במחקר נמצא כי יחסם של המורים לשילוב תלמידים עם הפרעות התנהגות היה שלילי יותר מיחסם של ההורים, ויחסם של התלמידים לשילוב זה היה חיובי יותר מאשר יחסם של המורים ושל ההורים. אשר לתפיסת החוּמרה של הפרעות התנהגות, נמצא כי ההורים תפסו התנהגות אלימה ותוקפנית כחמורה יותר מכפי שתפסו אותה התלמידים. כמו כן נמצא כי המורים תפסו הפרעות קשב וריכוז כחמורות יותר מאשר התלמידים וההורים תפסו אותן. עם זאת, התלמידים תפסו את הקשיים הרגשיים כחמורים יותר משתפסו אותם המורים. עוד נמצא כי רמת האמפתיה של המורים לתלמיד המשולב הייתה גבוהה מרמת האמפתיה של ההורים לתלמיד זה, ורמות האמפתיה של המורים ושל ההורים היו גבוהות יותר מרמת האמפתיה של התלמידים. בסעיף אשר דן בממצאי המחקר נבחנים הקשיים של כל קבוצה (מורים, הורים ותלמידים) בתהליך השילוב והפתרונות האפשריים לאותם הקשיים.

Abstract

The present study examined attitudes toward inclusion of students with conduct disorders, disorder severity perceptions, and the degree of empathy toward the included students among teachers, parents, and their normative classmates. Findings showed that teachers’ attitudes toward the inclusion of children with conduct disorders were more negative than the parents’ attitudes. They also showed that students’ attitudes toward inclusion were more positive than those of teachers and parents. Parents perceived aggressive behaviors as more severe than the students, and teachers perceived Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) as more severe than both students and parents. The students, however, perceived the emotional difficulties as more severe than the teachers did. The teachers were more empathic than the parents, whereas the teachers’ and parents’ level of empathy was higher than the students’. Each group’s difficulties with inclusion are examined in the discussion, as are possible responses.

הורדת קובץ המאמר
תפריט