הכשרת מורים להתמודדות עם מעורבות הורים בבית ספר: נקודת המבט של מורים חדשים ומורים חונכים

הכשרת מורים להתמודדות עם מעורבות הורים בבית ספר: נקודת המבט של מורים חדשים ומורים חונכים
תקציר

סקירת מערכת היחסים בין בית הספר להורים בעשורים האחרונים בישראל ובעולם מצביעה על מגמה של חיזוק מעורבות ושותפות הן בקרב הורים הן בקרב צוותי חינוך. עם זאת, מגמה זו עדיין לא באה לידי ביטוי מובהק בתהליכי הכשרת המורים. מטרת המחקר הייתה לבחון את משמעות תהליכי ההכשרה של מורים חדשים כמעצבים את דפוסי התמודדותם עם הורים. המחקר היה מחקר איכותני והתמקד במורים מהמגזר היהודי בצפון הארץ. מניתוח תמטי של ראיונות עם עשרה מורים חדשים ועם עשרה מורים חונכים עלו תמות המתייחסות לשלוש תקופות: תקופת ההכשרה להוראה, תקופת הכניסה להוראה (סטאז') ותקופת ההתפתחות המקצועית; ותמות נוספות שנגעו לפרקטיקות התמודדות של מורים עם הורים בשלב הכניסה להוראה: חינוך בצוות, חונכות מובנית או פנייה לגורם נוסף. התמות העלו התנהלויות אינטואיטיביות של מורים חדשים, המדגישות חסכים בתקופת ההכשרה לפני הכניסה להוראה. הממצאים מצביעים על הצורך בחיזוק הכשרת המורים בפן של התמודדות עם הורים, בדגש על תקופת ההתמחות, תוך התאמת סל הכלים והמיומנויות של המורים לשותפות עם הורים.

הורדת קובץ המאמר
תפריט