הליכי הקבלה של מורות חדשות על ידי מנהלות בתי הספר

הליכי הקבלה של מורות חדשות על ידי מנהלות בתי הספר
תקציר

במחקר זה אנו מתארים את הליך הקבלה של מורות חדשות על ידי מנהלות בתי ספר. 18 מנהלות תיארו את הליכי הברירה והליווי של מורות חדשות. מצאנו כי ברירת המועמדות היא קצרה ובלתי מוצרנת: המנהלות מקיימות ריאיון אחד עם המועמדת, ולאחריו הן מחליטות בעצמן על קבלתה. החלטה זו מבוססת בעיקר על אפיונים אישיים של המועמדת ועל הערכת התועלת הצפויה ממנה לבית הספר והערכת יכולת ההשתלבות שלה בו. הליכי הליווי של המורות החדשות בתחילת עבודתן היו אחידים וממושכים, ובוצעו על ידי מספר אנשים ובנושאים שונים. הליכי הברירה והליווי של המורות לא היו מבוססים על הידע המועט שהיה למנהלות בנוגע להכשרה שעברה המועמדת. תוצאות אלה מוסברות בכך שההליכים לברירה ולליווי של מורות חדשות מתאימים למסגרת התאורטית של כניסה לארגון, שבה ארבעה שלבים של: גיוס, ברירה, הכוונה וחיברות. המנהלות התמקדו בהליכי הברירה, המונחים על ידי הגישה של "יחסי אנוש", ובהליכי הליווי, שתפקידם חיברות לארגון.

הורדת קובץ המאמר
תפריט