"הלקות נכנסת לכל פינה" – פרספקטיבות של מורים עם ליקויי למידה

"הלקות נכנסת לכל פינה" – פרספקטיבות של מורים עם ליקויי למידה

"הלקות נכנסת לכל פינה" – פרספקטיבות של מורים עם ליקויי למידה

תקציר

מאמר זה מציג פרספקטיבות של 12 מורים עם ליקויי למידה )מאובחנים או מזוהים באופן אישי(, 10 נשים ו 2- גברים, בגילאים 56-28 , עם ותק של 26-2 שנים בהוראה. כלי המחקר היה ריאיון מובנה הכולל שאלות פתוחות ושאלות סגורות. בניתוח תוכן איכותי זוהו שלוש תמות מרכזיות המרכיבות את הסיפור של מורים אלו: התייחסות לתפיסת תפקודם העכשווי כמורים, המבטאת תחושת מסוגלות לצד זיכרונות עבר על אודות הלקות; חשיפת הלקות, עיתויה והקשרה; השפעת הלקות על עבודתם המקצועית ועל תפיסתם החינוכית.

Abstract

מאמר זה מציג פרספקטיבות של 12 מורים עם ליקויי למידה )מאובחנים או מזוהים באופן אישי(, 10 נשים ו 2- גברים, בגילאים 56-28 , עם ותק של 26-2 שנים בהוראה. כלי המחקר היה ריאיון מובנה הכולל שאלות פתוחות ושאלות סגורות. בניתוח תוכן איכותי זוהו שלוש תמות מרכזיות המרכיבות את הסיפור של מורים אלו: התייחסות לתפיסת תפקודם העכשווי כמורים, המבטאת תחושת מסוגלות לצד זיכרונות עבר על אודות הלקות; חשיפת הלקות, עיתויה והקשרה; השפעת הלקות על עבודתם המקצועית ועל תפיסתם החינוכית.

הורדת קובץ המאמר
תפריט