המניעים לבחירה במקצוע ההוראה בקרב פרחי הוראה במגזר הערבי

המניעים לבחירה במקצוע ההוראה בקרב פרחי הוראה במגזר הערבי

המניעים לבחירה במקצוע ההוראה בקרב פרחי הוראה במגזר הערבי

תקציר

מחקר זה הוא מחקר חלוץ, הבוחן את המניעים לבחירה בהוראה כמקצוע בחברה הערבית בישראל. מטרת המחקר הייתה לזהות את המניעים העיקריים המכוונים את הסטודנטים הערבים בבחירתם בהוראה כמקצוע, ולבדוק את הגורמים המשפיעים על בחירתם. הנחת המחקר הייתה, שמניעים אלה יכולים לספק מידע על אישיותם ועל תכונותיהם של הפונים להוראה, ומאפשרים לסרטט פרופיל אופייני שלהם. אוכלוסיית המחקר כללה 280 סטודנטים בשנה א‘ מכל המסלולים והמגמות במכללות האקדמיות הערביות. כלי המחקר היה שאלון מובנה בעל תוקף ומהימנות, שתורגם לערבית. תוצאות המחקר מעידות על כך שהמניעים המרכזיים לבחירה בהוראה כמקצוע הם מניעים פנימיים, כגון: התפתחות אינטלקטואלית, יצירתיות, תחושת הנאה, סיפוק ומחויבות חברתית. הממצאים מסרטטים פרופיל של פרחי הוראה במגזר הערבי, הרואים במקצוע ההוראה הגשמה עצמית, ביטוי להתפתחותם, מנוף ללמידה ולהתחדשות ואמצעי המאפשר להם לשמש סוכני שינוי בחברה הערבית. הגורמים המכריעים ביותר בתהליך הבחירה בהוראה כמקצוע הם: בקשת ההורים או המלצתם ושכנוע של קרוב משפחה.

Abstract

מחקר זה הוא מחקר חלוץ, הבוחן את המניעים לבחירה בהוראה כמקצוע בחברה הערבית בישראל. מטרת המחקר הייתה לזהות את המניעים העיקריים המכוונים את הסטודנטים הערבים בבחירתם בהוראה כמקצוע, ולבדוק את הגורמים המשפיעים על בחירתם. הנחת המחקר הייתה, שמניעים אלה יכולים לספק מידע על אישיותם ועל תכונותיהם של הפונים להוראה, ומאפשרים לסרטט פרופיל אופייני שלהם. אוכלוסיית המחקר כללה 280 סטודנטים בשנה א‘ מכל המסלולים והמגמות במכללות האקדמיות הערביות. כלי המחקר היה שאלון מובנה בעל תוקף ומהימנות, שתורגם לערבית. תוצאות המחקר מעידות על כך שהמניעים המרכזיים לבחירה בהוראה כמקצוע הם מניעים פנימיים, כגון: התפתחות אינטלקטואלית, יצירתיות, תחושת הנאה, סיפוק ומחויבות חברתית. הממצאים מסרטטים פרופיל של פרחי הוראה במגזר הערבי, הרואים במקצוע ההוראה הגשמה עצמית, ביטוי להתפתחותם, מנוף ללמידה ולהתחדשות ואמצעי המאפשר להם לשמש סוכני שינוי בחברה הערבית. הגורמים המכריעים ביותר בתהליך הבחירה בהוראה כמקצוע הם: בקשת ההורים או המלצתם ושכנוע של קרוב משפחה.

הורדת קובץ המאמר
תפריט