"הן עוברות אצלי מהפך… נתתי להן משקפי עומק ופתאום הן רואות תלת-ממד": עמדות מורי מורים למקרא כלפי תהליכי שינוי מצופים מסטודנטיות בחוג לגיל הרך

"הן עוברות אצלי מהפך… נתתי להן משקפי עומק ופתאום הן רואות תלת-ממד": עמדות מורי מורים למקרא כלפי תהליכי שינוי מצופים מסטודנטיות בחוג לגיל הרך

Attitudes of Bible Teacher Educators Towards Change
Processes Expected From Students in Early Childhood
Education Departments

תקציר

המאמר הוא תוצר של מחקר ראשון מסוגו על מרצות למקרא במסלולים לגיל הרך בשתי מכללות לחינוך. המחקר בדק את עמדותיהן כלפי מטרותיהן וכלפי הקשיים שהן חוות בהוראת המקרא בכלל ובסוגיית "האחר" המקראי בפרט. המאמר מתמקד בעמדות המרצות בנוגע לתהליכי השינוי המצופים מהסטודנטיות. אלה נובעים ממטרותיהן של המרצות ומהקשיים שהן מתמודדות עימן. המחקר התבצע בגישה האיכותנית וכלל ראיונות עם המרצות למקרא המלמדות בחוגי הגיל הרך במכללה האקדמית הממלכתית-דתית לחינוך "יובלים" ובמכללה האקדמית הממלכתית לחינוך "עולמות". הממצא המרכזי הוא כי למרות ההבדלים הבסיסיים בין שתי המכללות, נקודת המוצא של המרצות משתי המכללות דומה: הרוח ההומניסטית היא רכיב מרכזי ויעד עיקרי בתהליכי השינוי המצופים מהסטודנטיות – הן בגישה התרבותית של מרצות ״עולמות״ הן בגישה הנורמטיבית המרוככת של מרצות ״יובלים״. המחקר שופך אור על תפיסתם העצמית של מורי מורים כמובילים תהליכי שינוי בקרב מחנכות העתיד, ומראה כי המוטיבציה לחולל שינוי במגוון היבטים, כולל בעמדת הסטודנטיות כלפי סוגיות מוסריות, משותפת למרצות משתי המכללות.

Abstract

This article is the outcome of a first-time study of its kind, and examines lecturers on Bible instruction in early childhood in two teacher education colleges. The study examined the lecturer's attitudes towards the goals and challenges they face in teaching Bible instruction in general, and dealing with the issue of the "other" in the Bible in particular. The article focuses on the lecturers' attitudes towards the changes they expect to bring about in their student-teachers, which stem from these goals and challenges. The study employed a qualitative approach, and included interviews with participants from a state-religious college of education (Yuvalim), and a secular state college of education (Olamot). The main finding is that despite the fundamental differences between the two colleges, the lecturers' point of departure is very similar: in both the cultural approach of the Olamot lecturers, and the softer normative approach of the Yuvalim lecturers, a humanistic spirit is a key component and main objective in the change they seek to encourage among their student-teachers. The study sheds light on the self-perception of the teacher educators as leaders of processes of change among future educators, and shows that the motivation to bring about change in a range of aspects, including in the students' attitudes towards ethical issues, is common to lecturers from both colleges.

הורדת קובץ המאמר
תפריט