הערכה כתהליך מכוון/ ברברה פרסקו, חרותה ורטהיים, רבקה לזובסקי )עורכות(

הערכה כתהליך מכוון/ ברברה פרסקו, חרותה ורטהיים, רבקה לזובסקי )עורכות(

Book review – הערכה כתהליך מכוון

פורסם באתר: 26-12-2021
המאמר המלא
תקציר

ספרים על שולחן המערכת – הערכה כתהליך מכוון

Abstract

Book review – הערכה כתהליך מכוון

הורדת קובץ המאמר
תפריט