הקולאז' המטפורי ככלי מחקרי בשדה החינוך

הקולאז' המטפורי ככלי מחקרי בשדה החינוך

הקולאז' המטפורי ככלי מחקרי בשדה החינוך

תקציר

מטרתו של מאמר זה היא להציע כלי מחקרי חדש בתחום החינוך: "קולאז' מטפורי" – "טקסט חזותי" עשיר הכולל דימוי תמונתי, קרי מטפורה, כאמצעי תקשורת וככלי ביטוי המשקף מציאות, מעביר מסרים וחושף משמעויות. יצירת הקולאז' היא טכניקת עבודה הנוקטת ייצוג חזותי חיצוני המעורר קישור לידע סמוי. במהותו הקולאז' מאפשר ביטוי חזותי, המשקף היבטים קוגניטיביים, רגשיים, ערכיים וחברתיים המיוצגים בשפה תמונתית ומילולית. הניתוח של המטפורות בקולאז' מאפשר לחשוף את ההבנה המושגית של המשתתף במחקר, ובכך מעשיר רבדים סמויים של הבנה וחשיבה. בחרנו לשלב את שני המונחים, "מטפורה" ו"קולאז'", כדי ליצור כלי מחקרי לחשיפת ההבנות של המשתתפים במחקר על אודות סוגיות חינוכיות. חצינו תחומי דעת ועולמות תוכן שונים. ייחודו של הקולאז' המטפורי הוא בשלושה תחומים: )א( אופן איסוף המידע אשר מאפשר ביטוי באמצעות ייצוגים מילוליים ותמונתיים בו-זמנית; )ב( הבניה ועיבוד של הנתונים באמצעות הניתוח המושגי של המטפורה המילולית והחזותית, החושף הבנות של המשתתף ועולמות תוכן הייחודיים לעולמו; )ג( היותו כלי תקשורתי המאפשר דיאלוג פתוח, ידידותי וזמין. בכך הקולאז' המטפורי מרחיב ומעצים את אפשרויות הביטוי, מאפשר לחוקר להגיע אל קולו הפנימי של המשתתף, ותורם לתובנות נוספות בחקר החינוך.

Abstract

מטרתו של מאמר זה היא להציע כלי מחקרי חדש בתחום החינוך: "קולאז' מטפורי" – "טקסט חזותי" עשיר הכולל דימוי תמונתי, קרי מטפורה, כאמצעי תקשורת וככלי ביטוי המשקף מציאות, מעביר מסרים וחושף משמעויות. יצירת הקולאז' היא טכניקת עבודה הנוקטת ייצוג חזותי חיצוני המעורר קישור לידע סמוי. במהותו הקולאז' מאפשר ביטוי חזותי, המשקף היבטים קוגניטיביים, רגשיים, ערכיים וחברתיים המיוצגים בשפה תמונתית ומילולית. הניתוח של המטפורות בקולאז' מאפשר לחשוף את ההבנה המושגית של המשתתף במחקר, ובכך מעשיר רבדים סמויים של הבנה וחשיבה. בחרנו לשלב את שני המונחים, "מטפורה" ו"קולאז'", כדי ליצור כלי מחקרי לחשיפת ההבנות של המשתתפים במחקר על אודות סוגיות חינוכיות. חצינו תחומי דעת ועולמות תוכן שונים. ייחודו של הקולאז' המטפורי הוא בשלושה תחומים: )א( אופן איסוף המידע אשר מאפשר ביטוי באמצעות ייצוגים מילוליים ותמונתיים בו-זמנית; )ב( הבניה ועיבוד של הנתונים באמצעות הניתוח המושגי של המטפורה המילולית והחזותית, החושף הבנות של המשתתף ועולמות תוכן הייחודיים לעולמו; )ג( היותו כלי תקשורתי המאפשר דיאלוג פתוח, ידידותי וזמין. בכך הקולאז' המטפורי מרחיב ומעצים את אפשרויות הביטוי, מאפשר לחוקר להגיע אל קולו הפנימי של המשתתף, ותורם לתובנות נוספות בחקר החינוך.

הורדת קובץ המאמר
תפריט