השכל הישר ואי-הידיעה המובנית במעשה החינוכי, או מה למד קורצ'אק מהיוונים הקדמונים

השכל הישר ואי-הידיעה המובנית במעשה החינוכי, או מה למד קורצ'אק מהיוונים הקדמונים

Common Sense and the Unknown which is integral to the Educational Deed, or What have Korczak learned from the Ancient Greeks?

פורסם באתר: 30-01-2022
המאמר המלא
תקציר

המאמר שלהלן בוחן את האפשרות לגזור השקפת עולם כוללת מעיון בדמותו של יאנוש קורצ'אק. רבים מכירים את הפרק האחרון בחייו של קורצ'אק. המעטים שעוסקים בהגותו מתקשים למצוא לה יסוד פילוסופי, ומעדיפים להסתפק בתפיסה אקלקטית של הגותו. במאמר זה אראה שאפשר למצוא עיקרון מארגן החבוי בתוככי הגותו של קורצ'אק: השקפת עולם שמקורה בעולמות הרוח של הסטואה. לפי תפיסה זו, האינסוף – בתוכו משתבצת הסיטואציה החינוכית – הוא שמעניק למחנך את היכולת להתמודד עם קשיי החיים. ממנו נגזרים הראליזם המפוכח של קורצ'אק, הענווה הפדגוגית אשר הוא מטיף לה והמחויבות המוחלטת להווה של הילדים. הילדוּת אינה מבוא לבגרות, אלא תקופת חיים בעלת ערך סגולי שיש לכבד ולטפח. המעשה הפדגוגי הוא אוניברסלי, ושם נפגשים על בסיס שוויוני בני כל הלאומים והדתות. מתפיסת המציאות כמושכלת ביסודה מתגבשת הקהילה הרציונלית. את כליה הדמוקרטיים פיתח קורצ'אק בבתי הילדים שעמד בראשם.

Abstract

This article examines the possibility of deriving an inclusive world-view from an examination of the figure of Janusz Korczak. Many people are familiar with the last chapter in Korczak's life. The few who study his thought have difficulty finding a philosophical basis for it, and prefer to make do with an eclectic perception of it. In this article, I shall demonstrate that it is possible to find an organizing principle that is concealed deep within Korczak's thought: a world-view that originates from the spiritual world of the Stoicism. According to this perception, it is infinity – in which the educational situation is set – that endows the educator with the ability to cope with life's difficulties. Derived from it are Korczak's sober realism, the pedagogical humility that he preaches, and the absolute commitment to the children's present. Childhood is not a preface to adulthood, but rather a period of life with an intrinsic value that has to be respected and nurtured. Pedagogical practice is universal, and it is there that people of all nationalities and creeds meet on a basis of equality. The rational community is formed from a perception of reality as fundamentally enlightened. Korczak developed its democratic tools in the children's homes he headed.

הורדת קובץ המאמר
תפריט