זה היה חלקה בבניין הארץ- שיינדל קצנלסון-פיינשטיין- הגננת העברייה הראשונה בעיר לודז

זה היה חלקה בבניין הארץ- שיינדל קצנלסון-פיינשטיין- הגננת העברייה הראשונה בעיר לודז

"This was her part in nation building":
Scheindel Katzenelson-Feinstein – the first Hebrew
kindergarten teacher in Lodz

פורסם באתר: 05-08-2022
המאמר המלא
תקציר

המאמר מספר את סיפורה של שיינדל קצנלסון-פיינשטיין, הגננת העברייה הראשונה בעיר לודז' שבפולין. קצנלסון-פיינשטיין שלימים נספתה בשואה, הייתה בוגרת המחזור הראשון של בית המדרש להכשרת גננות עבריות שפתח יצחק אלטרמן בוורשה, ואשר התנהל ברוח משנתו החינוכית של פרידריך פרבל. גן הילדים העברי שהיא ייסדה בלודז' עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, היה חלק ממפעל חינוכי רחב היקף שכוננה משפחת קצנלסון בעיר. מפעל חינוכי זה פעל עד לפרוץ מלחמת העולם השנייה והצמיח דורות של ילדים דוברי עברית ובעלי תודעה יהודית וציונית. בד בבד עם חלוציותו החינוכית נתייחד גן הילדים של קצנלסון-פיינשטיין בחלוציות ספרותית והיה כר פורה ליצירה ספרותית עברית רחבת היקף וראשונה מסוגה לגיל שלפני הקריאה. יצירה זו הייתה פרי שיתוף הפעולה המיוחד במינו בין שיינדל הגננת לבין אחיה, המשורר יצחק קצנלסון. המאמר משרטט קווים לדמותה של גננת חלוצה זו ובוחן את פועלה לאורם של התהליכים ההיסטוריים והמגמות החינוכיות והספרותיות שאפיינו את התקופה. כמו כן הוא מפנה מבט אל פועלם של בני דור ההמשך למשפחת קצנלסון, שהקדימו לעלות ארצה בטרם פורענות והיו למחנכים ברחבי התנועה הקיבוצית.

Abstract

The article focuses on the life story of Scheindel Katzenelson-Feinstein, who was the first Hebrew kindergarten teacher in Lodz (Poland) and later murdered in the Holocaust. Katzenelson-Feinstein was a student in the first class of Itzhak Alterman’s Seminar for Hebrew Kindergarten Teachers in Warsaw, where her studies included, the theory of the father of European kindergartens, the German educator Friedrich Froebel. The kindergarten she founded was of a network of Hebrew educational institutions owned by the Katzenelson family, an enterprise that began before World War I and ended in 1939. The family members of this family dedicated themselves for raising a generation of Hebrew-speaking Jewish children in the Diaspora with a solid Jewish-Zionist identity, a mission that was successful until Holocaust put an end to it. Katzenelson-Feinstein’s kindergarten was not only an educational pioneer, in practice but also in writing for the young kindergarten children. She met a fertile ground ready for the creation of wide and varied Hebrew works, the first of their kind for prereading age. These works were the direct result of a unique collaboration between Katzenelson-Feinstein and her brother, the famous poet Yitzhak Katzenelson. The article portrays the nature and character of this pioneer kindergarten teacher and examines her work in the context of the historical processes and the educational and literary trends of her time. Additionally, it observes the educational activity of some of the next generation of the Katzenelson family who emigrated to Israel before the destruction of European Jewry and became leading educators in the Kibbutz Movement.

הורדת קובץ המאמר
תפריט