חינוך מרחוק: מחנכים בקבוצות ווטסאפ כיתתיות בתקופת הסגר הראשון בזמן משבר הקורונה בישראל

חינוך מרחוק: מחנכים בקבוצות ווטסאפ כיתתיות בתקופת הסגר הראשון בזמן משבר הקורונה בישראל
תקציר

עיתוי עריכת המחקר – תקופת הסגר הראשון בזמן משבר הקורונה – יצר הזדמנות להרחיב את התובנות הנוגעות לתפקידו הייחודי ולחשיבותו של מחנך כיתה בישראל ולהתמקד בתפיסות המחנכים בכל הנוגע לתפקידם ולעשייתם החינוכית, כפי שאלו באו לידי ביטוי בהוראה מרחוק בשעת חירום באמצעות קבוצות ווטסאפ. במחקר השתתפו שישה מחנכי כיתות בבית ספר תיכון אשר הסכימו לשתף צילומי מסך של תכתובות בקבוצות הווטסאפ הכיתתיות במהלך שבועיים בתקופת הסגר. לאחר עיון בתכתובות אלו התקיימו עם המחנכים ראיונות חצי מובנים, ולאחר מכן נערך ניתוח תוכן של הראיונות. נמצא כי השימוש בקבוצות ווטסאפ אפשר למחנכים לארגן את הלמידה ולקדמה באמצעות מסירת עדכונים בנוגע למשימות ולפעילויות בכלל מקצועות הלימוד; לבדוק את המשמעת הכיתתית, ההשתתפות בפעילויות וביצוע המטלות בכלל מקצועות הלימוד; ולנקוט אסטרטגיות שונות להנעת התלמידים ללמידה. נוסף על כך, האפליקציה אפשרה למחנכי הכיתות לטפל בהיבטים החברתיים והרגשיים הנוגעים לחינוך הכיתה: שיפור המורל וגיבוש הכיתה חרף המרחק; שמירה על הבטיחות ברשת והפחתת אלימות והדרה חברתית; איתור תלמידים במצוקה ותמיכה בהם. המחנכים דאגו לשלום התלמידים והבינו שהחוסן שלהם משפיע על התמודדותם עם הלמידה מרחוק ועם מצבים שונים בסביבת הבית. השתתפותם של מחנכי הכיתות בקבוצות הווטסאפ אפשרה להם לעקוב אחרי הלך הרוח של התלמידים והאינטגרציה הכיתתית, והאפליקציה שימשה כפלטפורמה שבעקבותיה ניתן טיפול שוטף שכלל תקשורת בין־אישית מקרבת עם התלמידים ושיחות עם גורמים נוספים. המחנכים נאלצו להתמודד עם האתגרים של טשטוש גבולות הזמן, חשש לפגיעה בסמכות, תחושת בדידות ועוד.

הורדת קובץ המאמר
תפריט