ח'ליל טוטח: דמות חינוכית לאומית בלתי-נשכחת בפלסטין המנדטורית

ח'ליל טוטח: דמות חינוכית לאומית בלתי-נשכחת בפלסטין המנדטורית

Khalil Totah – an Educational Figure in Mandatory Palestine (1917-1948)

פורסם באתר: 24-06-2021
המאמר המלא
תקציר

ח'ליל בן עבדאללה ועזיזה (לבית מוע'נם) טוטח נמנה עם הבולטים שבאנשי הרוח הפלסטינים בתקופת המנדט הבריטי (1948-1917). טוטח נחשב לדמות חינוכית לאומית בעלת משקל רב במערכת החינוך הערבית בתקופת המנדט. עיון בכתביו מלמד על יחסו האמפתי לבני המקום ועל ניסיונו לעודד גיבוש זהות לאומית בקרבם. שאיפתו לחזק את הצביון הערבי-פלסטיני התבטאה בהוראת הלשון הערבית, התרבות הערבית ותולדות פלסטין. חוקר הספרות ומבקר התרבות אדוארד סעיד כינה את טוטח ״דמות נשכחת״ )شخصية منسية(. לטענתו, דמותו של טוטח לא נחקרה לעומק בידי החוקרים וההיסטוריונים בני האזור מזה ובידי ההיסטוריונים האירופים והאמריקאים מזה (סעיד, 1994). למעשה, עד היום לא פורסם מחקר מקיף שעניינו הוא דמותו החינוכית של ח'ליל טוטח בפלסטין המנדטורית. גם במחקרים שעסקו בחינוך הערבי בתקופת המנדט הבריטי, למפעלו החינוכי של טוטח הוקדשו שורות ספורות בלבד (אם בכלל). מאמר זה מנסה למלא את החסר. מטרתו היא לשפוך אור על דמות חינוכית-לאומית בלתי- נשכחת בשל ערכה ומשקלה הרב במיליֶה של תקופתה, מיליה אשר כלל דמויות חינוכיות חשובות דוגמת אל-סכאכיני ואחרים. דמותו של טוטח לא נשכחה, כיוון שתרמה רבות למערכת החינוך הערבית בתקופת המנדט הבריטי בפלסטין.

Abstract

Khalil Totah was one of the most prominent Palestinian intellectuals during the British Mandate period (1917-1948). Totah is considered a national educational figure who carried significant weight in the Arab education system during the British Mandate period. A reading of his books reveals his empathetic attitude toward locals, and his desire to promote a national identity among them becomes clearer. The strengthening of the Arab-Palestinian character is reflected by teaching the Arabic language and culture, as well as the history of Palestine. In the daily Al-Hayat, culture researcher Edward Said called Totah a "forgotten figure", since neither scholars and historians of the region, nor European or American historians, significantly engaged with him (Section 4, 1994). In fact, to date, no comprehensive study has been published on the educational image of Totah in Mandatory Palestine. Studies on Arab education during the British Mandate period, too, have not included or referred to Totah's educational enterprise. This article seeks to fill that void, and shed light on this national educational figure, who has not been forgotten due to the great value and weight of his peers, such as Sakakini and others, who contributed considerably to the Arab education system during the British Mandate in Palestine.

הורדת קובץ המאמר
תפריט