חקר פרספקטיבות של ילדים וילדות בגן על היחסים החברתיים ביניהם

חקר פרספקטיבות של ילדים וילדות בגן על היחסים החברתיים ביניהם

Children's perspectives regarding their social relationships

תקציר

ההכרה בחשיבות של שילוב פרספקטיבות של ילדים וילדות במחקר נובעת מהגישה הפוסטמודרנית ומהתובנות בחינוך של גישת "הסוציולוגיה של הילדוּת". כמו כן היא מושתתת על תפיסת עולם דמוקרטית המדגישה את זכותו של כל פרט בחברה להביע את רעיונותיו. בעוד מחקרים קודמים בחנו פרספקטיבות של ילדים על חוויותיהם בגן ועל תפקיד הגננת, הרי המחקר הנוכחי עוסק ביחסים חברתיים בגן. אותם המחקרים הצביעו על חשיבותם של קשרים עם בני הגיל להתפתחות, ללמידה ולהסתגלות של ילדים וילדות, אך הם לא בחנו את החוויה הסובייקטיבית של קיום אינטראקציות חברתיות מנקודת מבטם של הילדים והילדות. לעומת זאת המחקר הנוכחי בדק את הפרספקטיבה של ילדים וילדות על היחסים החברתיים ביניהם: שלוש קבוצות של ילדים וילדות צולמו צילומי וידאו בעת משחק בגן, ולאחר מכן רואיינו כדי לעמוד על פרשנותם למאורע המצולם. הממצאים מצביעים על שאיפה של הילדים והילדות לשחק עם אחרים ועל רגישותם למצוקות ה"אני" וה"אחר". לנוכח יכולתם הגבוהה לתאר את מורכבות חוויותיהם, חשוב לשלב חקר פרספקטיבות של ילדים וילדות במחקר בתחום הגיל הרך ובהכשרת גננות.

Abstract

Recognizing the importance of integrating children's perspectives into early childhood research stems from post-modern educational approaches as well as -from the childhood sociology theory. Moreover, it reflects a democratic world view that emphasizes children's rights to express their ideas. Previous research on children's perspectives investigated their perceptions both of the teacher's role and of diverse experiences in kindergarten. The current study focuses on children's perspectives regarding social relationships in kindergarten. While previous research on this topic highlighted the importance of peer relationships for children's development and learning, it did not reflect children's subjective .social experiences from their own perspective In the current study, three small groups of children were videotaped during free play and were then interviewed in order to gain their interpretation of the play event. The main findings indicate that children seek to engage in play with others, and that during play they are sensitive to their own and other children's desires and difficulties. Owing to children's ability to describe the complexity and richness of their experiences, it is important to integrate their perspectives into research regarding multiple early childhood issues, and, additionally, to include .children's perspectives in the training of early childhood teachers

הורדת קובץ המאמר
תפריט