יחסי אמון והסתרה בהדרכה פדגוגית

יחסי אמון והסתרה בהדרכה פדגוגית

Relations of Trust and Concealment in Pedagogical
Supervision

תקציר

לא תמיד היחסים בין מדריך לבין מודרך הם פתוחים ו"חלקים". מחקר זה בחן את אחת הבעיות הרווחות ביחסים הללו: נטייתם של מודרכים להסתיר את קשייהם מהמדריכים. בשתי מכללות להכשרת מורים צפו החוקרים בשיעורים שהסטודנטיות (לרבות סטודנט אחד) לימדו בהם בכיתת ההתנסות, כמו גם בשיחת המשוב אשר נערכה אחרי השיעור. בתום השיחה נערך ריאיון חצי מוּבנֶה עם הסטודנטיות, והן נשאלו בו אם לא סיפרו למדריכות הפדגוגיות דברים מסוימים ומה היו המניעים לכך. רבע מהמרואיינות טענו שיחסן אל המדריכות התאפיין בתחושת נינוחוּת ובאמון, והדבר הקל עליהן לספר כל דבר למדריכות. שאר המודרכות סיפרו כי הן הסתירו בעיקר תכנים שעניינם מערכות היחסים שלהן עם המדריכה הפדגוגית ועם המורה המאמנת, ומעט מאוד תכנים שעניינם דילמות מקצועיות. המניעים להסתרה היו מגוּונים: רצון להגן על עצמן ועל סטודנטיות אחרות, אי-אמון במדריכות ורצון להתמקד בכמה תכנים מעשיים. במקרים מעטים המדריכות הפרו את אמונן של המודרכות ופגעו בהן. מהראיונות עולה שקיים קשר בין ההסתרה הזו לבין תחושת השליטה של המודרכות, כמו גם שההסתרה היא כלי יעיל בוויסות היחסים עם המדריכות ובמתן אפשרות לספק צרכים של המודרכות. למרות היתרונות האלה ההסתרה פוגעת ביחסי האמון והפתיחוּת, מונעת מהמדריכים למלא את תפקידם וחוסמת את הדרך ללמידה מועילה ולהכשרה מקצועית הולמת.

Abstract

Mentor-mentee relationships are not always smooth and open. The present study explores one such disharmonious aspect: pre-service teachers’ tendency to hide their difficulties. Within the context of teachers’ professional preparation in two Israeli colleges, the researchers documented 32 lessons taught by student teachers at their PDS schools, and the subsequent supervision meetings. In private semistructured interviews conducted shortly afterwards, the students described the topics they wanted to discuss but decided to conceal, and their motives. It was found that one quarter of the interviewees felt secure and confident to discuss any topic. The other mentees concealed topics associated with their relationship with their mentors, not necessarily related to professional dilemmas. They sought to protect themselves and others, maintain smooth relations, and properly address some practical issues. In a few cases, mentors offended students and betrayed their trust. Concealment, it is argued, provides the student teachers a sense of control; it enables pre-service teachers to effectively regulate the relationship with their mentors, and satisfy their needs and interests. Despite these advantages, concealment undermines trust relations, hinders mentors’ ability to perform their role, and blocks the path toward effective learning and proper professional education.

הורדת קובץ המאמר
תפריט