יישום תהליך בולוניה במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל

יישום תהליך בולוניה במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל

Implementation of the Bologna Process in the Israeli higher education system

תקציר

'תהליך בולוניה' הוא תהליך ארוך טווח אשר אמור לחולל שינויים כלכליים ומבניים במערכות ההשכלה הגבוהה במדינות האיחוד האירופי, כמו גם להשפיע על אזורים הסמוכים גאוגרפית לאירופה. מטרתו היא ליצור סטנדרטים אקדמיים אחידים אשר יתאימו הן למערכות ההשכלה הגבוהה הוותיקות, מערכות הקיימות מאז ימי הביניים, והן למערכות ההשכלה הגבוהה הצעירות שהתפתחו במדינות אשר הפכו עצמאיות בעשורים האחרונים. למאמר זה שלוש מטרות: אפיון הרכיבים העיקריים של תהליך בולוניה; בחינת יתרונות התהליך וחסרונותיו בהקשר של מדינת ישראל; בחינת היישום של תהליך בולוניה, בשלמותו או בחלקו, במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. המאמר דן בצעדים העיקריים אשר על קברניטי ההשכלה הגבוהה בישראל להוביל כדי שמערכת זו תוכל להתמודד היטב בסביבה הגלובלית והדינמית של המאה ה 21- , כמו גם בחשיבות הפצת תהליך בולוניה ויישומו בישראל.

Abstract

In this paper, we seek to review systematically the essentials of the Bologna Process and examine the advantages and disadvantages of the possible implementation of its reforms in the Israeli higher education system. We discuss the principal procedures that should be implemented by policy makers in that system in order to modify and develop an advanced education system that would be capable of coping with the global and dynamic environment of the 21st century. We advocate the supreme importance of disseminating the Bologna Process methodology among ministries and institutions. This paper may be useful not only for policy makers and governmental agencies in the Israeli higher education system, but also for academic faculty members, students, government officials, and major employers.

הורדת קובץ המאמר
תפריט