"ילדי הארץ אינם יודעים דבר על תקופה איומה זאת": שרה שנר-נשמית ותרומתה להוראת השואה בישראל

"ילדי הארץ אינם יודעים דבר על תקופה איומה זאת": שרה שנר-נשמית ותרומתה להוראת השואה בישראל
פורסם באתר: 28-05-2022
המאמר המלא
תקציר

מאמר זה עוסק בשרה שנר־נשמית (1913–2008) ובתרומתה הייחודית להוראת השואה ולהנצחתה בישראל. שנר־נשמית הייתה אשת חינוך עוד בתקופת לימודיה באוניברסיטת וילנה לפני מלחמת העולם השנייה. במהלך המלחמה הצטרפה לפרטיזנים, ולאחריה פעלה לחינוך ילדים יהודים ולהעלאתם לארץ ישראל. היא המשיכה לעסוק בחינוך גם בישראל ולכל אורך חייה, בין היתר בעבודתה במוזאון בית לוחמי הגטאות. נוסף על מחקריה ופעילותה הציבורית, תרומתה העיקרית להוראת השואה הייתה עשייתה החלוצית בתחום ספרות השואה לילדים ולבני נוער, בעיקר באמצעות ספרה הילדים מרחוב מאפו (1958)ספר זה היה אחד הרומנים הראשונים שעסקו בנושא השואה, במטרה להנגיש אותו לקוראים הצעירים. המאמר דן בספר על רקע הביוגרפיה של המחברת והקושי בתיווך הנושא לילדים בכלל ולילדי ישראל בפרט, ובוחן את הספר בהקשר ההיסטורי והאידאולוגי שבו הוא נכתב ופורסם. בספר באים לידי ביטוי מכלול תפקידיה של שנר־נשמית כלוחמת, מחנכת, חוקרת וסופרת, כמו גם השיח הציבורי במדינת ישראל הצעירה

הורדת קובץ המאמר
תפריט