"כוח וידע" בסיפורי חיים של מדריכות פדגוגיות

"כוח וידע" בסיפורי חיים של מדריכות פדגוגיות

"Power and knowledge" in pedagogy
advisors' life stories

פורסם באתר: 10-04-2022
המאמר המלא
תקציר

מאמר זה מבקש להאיר מגמות של שימור ושל שינוי, המשתקפות בתפיסת התפקיד והידע המקצועי של מדריכות פדגוגיות. המאמר בוחן, באמצעות מחקר גנאלוגי ולאור מחשבתו של פוקו על אודות "כוח" ו"ידע", את המקורות האידאולוגיים של התפיסות, כפי שהם נחשפים בסיפורי החיים של המדריכות. בחינת המקורות מלמדת על תפיסות שונות של התפקיד ושל הידע מקצועי ועל ריבוי פרשנויות שהמדריכות הפדגוגיות מעניקות למושגים "כוח" ו"ידע". הנרטיב העולה מסיפור חייהן של המדריכות סדוק, מפולש ואינו אחיד, על אף השתייכותן ל"הגמוניה במערכת החינוכית". מצד אחד, הוא משקף תפיסה של הכפפה לרשתות של הכוחות הממסדיים הפועלים עליהן, וחושף הבניה של ידע מקצועי המבוסס על הנרטיבים הגדולים, ומצד אחר, הוא מציג זהות מקצועית אקטיביסטית, המכוננת ידע מקצועי חלופי וחתרני.

Abstract

This article reexamines the term "power/knowledge relations" as defined by Foucault through pedagogy advisors' life stories in teacher education in Israel. An analysis of their life stories reveals multiple interpretations of the term power/knowledge relations. On the one hand, the narrative reflects their subordination to the system and the fact that power relations act upon on them. On the other, the pedagogy advisors' narratives present their unique ways of struggling, objecting, and striving for meaningful educationalsocial changes. Their perceptions regarding power and knowledge influence their pedagogical role perceptions, the meaning of their practice, and their professional knowledge.

הורדת קובץ המאמר
תפריט