"כורעים תחת הנטל": שחיקה בקרב מחנכי כיתות אתגר לנוער בסיכון

"כורעים תחת הנטל": שחיקה בקרב מחנכי כיתות אתגר לנוער בסיכון

"Overwhelmed by the Burden":
Burnout Among Homeroom Teachers of At-risk Youth

תקציר

כיתות אתגר פועלות לקידומם של מתבגרים שיש להם פערים לימודיים ובעיות התמדה ומוטיבציה, במטרה להעלות את שיעור הזכאים לתעודת בגרות מלאה. מטרת המחקר הנוכחי 1 הייתה לבחון את הדרך שבה מחנכי כיתות אתגר חווים את העומס ואת השחיקה בעבודתם. במחקר איכותני־פנומנולוגי זה רואיינו 17 מחנכי כיתות אתגר ברחבי הארץ. הראיונות הוקלטו, תומללו ונותחו ניתוח תוכן. ממצאי המחקר מצביעים על כך שמחנכי הכיתות קיבלו עליהם את תפקיד חינוך הכיתה מתוך תחושת שליחות והיו בעלי מוטיבציה גבוהה. אולם כבר במהלך השנה הראשונה לעבודתם הם תיארו תחושה של התפכחות מאשליות וחוו תסכול מעומס העבודה ומריבוי הקשיים בכיתה. הם תפסו את תפקידם כרצוף עליות ומורדות וכדורש פניוּת רגשית גבוהה עבור תלמידיהם. למרות רגעי ההצלחה תוארו חוויות של תסכול וקושי. המחנכים הציגו מגוון דרכים להתמודד עם עומס העבודה ועם תחושת השחיקה. אלו נעו בין קרבה לתלמידים לריחוק והימנעות מהם. כן הם תיארו את השפעות העומס בעבודה על חייהם האישיים ודיווחו על בדידות רבה בעבודתם. מסקנת המחקר היא כי מחנכי כיתות אתגר חשים מודרים מצוות המורים בבית הספר, ורבים מהם אינם זוכים לתמיכה מהמנהלים. המחנכים מתארים תסמיני שחיקה, בעיקר תשישות רגשית, תחושה של כישלון בעבודתם והערכה עצמית שלילית.

Abstract

Etgar (Hebrew for "Challenge") classes are especially designed for adolescents with academic problems and issues with persistence and motivation and help them become eligible for their high-school matriculation certificate. The current research is an examination of workload and burnout among Etgar homeroom teachers. To this end, in this qualitative-phenomenological study we interviewed 17 Etgar homeroom teachers across Israel. The interviews were recorded, transcribed, and underwent content analysis. The research findings indicate that upon assuming the Etgar teaching position, the homeroom teachers were highly motivated and felt a sense of mission. However, by the beginning of their first year they became disillusioned and frustrated by the workload and the multiple classroom difficulties. Their work was fraught with ups and downs and required constant emotional availability for their students. They felt that the school administration was disappointed with them and described conflicts with subject-area teachers who taught their class. The participants described various means of coping with their workload and sense of burnout, ranging from drawing closer to the students to avoiding them. Moreover, their personal lives were affected, and they felt extremely isolated at work.

הורדת קובץ המאמר
תפריט