"כי מרה מאד הדעת" – עת הגיבורה האינטלקטואלית-יוצרת בסיפורת של אלישבע )ביחובסקי( ולאה גולדברג/ רבקה אלינב

"כי מרה מאד הדעת" – עת הגיבורה האינטלקטואלית-יוצרת בסיפורת של אלישבע )ביחובסקי( ולאה גולדברג/ רבקה אלינב

Book Review – כי מרה מאד הדעת

פורסם באתר: 26-12-2021
המאמר המלא
תקציר

ספרים על שולחן המערכת

Abstract

Book Review – כי מרה מאד הדעת

הורדת קובץ המאמר
תפריט