כמה נמוך אפשר לרדת? פעוטות (כמעט) מלמדים

כמה נמוך אפשר לרדת? פעוטות (כמעט) מלמדים

How low can you go? Infants (almost) teach

תקציר

יש הטוענים כי כבר בגיל הרך ניכרים ניצנים לקיומה של יכולת הוראה. במאמר מוצגים מחקרים המצביעים על כך שיכולת הוראה היא יכולת קוגניטיבית טבעית. יכולת זו מתחילה להתפתח כבר בגיל שלוש וחצי ואף קודם לכן. המאמר מציג גם השלכות של יכולת זו על התכניות להכשרת מורים.

Abstract

It is claimed that teaching has cognitive precursors in infancy. The following aspects were presented in support of this claim: the asymmetry between learners and teachers in a teaching dyad; evidence that teaching is a natural cognitive ability; research evidence that there is a developmental trajectory for teaching commencing at age 3½ and terminating in adulthood; a review of research showing infant learners' receptivity to teaching; suggestions that there are signs of some aspects of teaching in infancy; a call for resolving the conundrum positing that infants while have cognitive precursors for teaching, this does not appear until age 3½; caveats about what is missing in what was presented; implications for teacher education and a summary.

הורדת קובץ המאמר
תפריט