"להציל" את חינוך החשיבה – לקראת מיפוי מושגי של התחום

"להציל" את חינוך החשיבה – לקראת מיפוי מושגי של התחום

"להציל" את חינוך החשיבה – לקראת מיפוי מושגי של התחום

פורסם באתר: 11-04-2022
המאמר המלא
תקציר

כמות הפרסומים בתחום חינוך החשיבה – תחום עיוני-מעשי שמטרתו היא פיתוח חשיבה ביקורתית, יצירתית ויעילה – הגיעה בשלושת העשורים האחרונים להיקף חסר תקדים. נדמה שהתחום קורס תחת היצירתיות שלו עצמו. מורים המבקשים ליישם את התחום בהוראה עומדים חסרי אונים מול השפע הזה, ואינם יודעים איזו תאוריה על חשיבה טובה כדאי לאמץ. הוגי התחום ניסו “להציל“ אותו בדרכים שונות: להציע אמות מידה לבחירה בתאוריה ובתכנית של חינוך החשיבה, לנסח את המחלוקות העיקריות בתחום ולהכריע ביניהן, לתאר באופן “ידידותי“ את התאוריות ולהניח לקוראים לבחור באחת מהן ועוד. גם המאמר הזה מצטרף ל“ניסיונות ההצלה“ של התחום. הוא מפתח מפה מושגית המאפשרת התמצאות בתחום ויישום מושכל שלו. על פי המפה הזו, חינוך החשיבה “עשוי“ משלוש גישות שונות. כל גישה מגדירה באופן שונה את מושגי היסוד של התחום: חשיבה, חשיבה טובה והוראת החשיבה. גישה אחת גורסת שחשיבה טובה היא תולדה של מיומנויות חשיבה, גישה אחרת גורסת שחשיבה טובה היא תולדה של נטיות חשיבה, וגישה נוספת גורסת שחשיבה טובה היא תולדה של הבנה )של הנושא שעליו ושבאמצעותו חושבים(. כל גישה לחינוך החשיבה מפתחת מערך הוראה מיוחד ומציעה נקודת מבט מיוחדת על הסוגיות השונות של התחום. המאמר מסביר את הגישות לחינוך החשיבה ונוקט עמדה בנוגע לגישה שראוי לאמץ.

Abstract

כמות הפרסומים בתחום חינוך החשיבה – תחום עיוני-מעשי שמטרתו היא פיתוח חשיבה ביקורתית, יצירתית ויעילה – הגיעה בשלושת העשורים האחרונים להיקף חסר תקדים. נדמה שהתחום קורס תחת היצירתיות שלו עצמו. מורים המבקשים ליישם את התחום בהוראה עומדים חסרי אונים מול השפע הזה, ואינם יודעים איזו תאוריה על חשיבה טובה כדאי לאמץ. הוגי התחום ניסו “להציל“ אותו בדרכים שונות: להציע אמות מידה לבחירה בתאוריה ובתכנית של חינוך החשיבה, לנסח את המחלוקות העיקריות בתחום ולהכריע ביניהן, לתאר באופן “ידידותי“ את התאוריות ולהניח לקוראים לבחור באחת מהן ועוד. גם המאמר הזה מצטרף ל“ניסיונות ההצלה“ של התחום. הוא מפתח מפה מושגית המאפשרת התמצאות בתחום ויישום מושכל שלו. על פי המפה הזו, חינוך החשיבה “עשוי“ משלוש גישות שונות. כל גישה מגדירה באופן שונה את מושגי היסוד של התחום: חשיבה, חשיבה טובה והוראת החשיבה. גישה אחת גורסת שחשיבה טובה היא תולדה של מיומנויות חשיבה, גישה אחרת גורסת שחשיבה טובה היא תולדה של נטיות חשיבה, וגישה נוספת גורסת שחשיבה טובה היא תולדה של הבנה )של הנושא שעליו ושבאמצעותו חושבים(. כל גישה לחינוך החשיבה מפתחת מערך הוראה מיוחד ומציעה נקודת מבט מיוחדת על הסוגיות השונות של התחום. המאמר מסביר את הגישות לחינוך החשיבה ונוקט עמדה בנוגע לגישה שראוי לאמץ.

הורדת קובץ המאמר
מילות מפתח
תפריט