מאל-כותאב עד הדוקטורט: המסלול של נשים בדואיות בנגב לרכישת השכלה גבוהה

מאל-כותאב עד הדוקטורט: המסלול של נשים בדואיות בנגב לרכישת השכלה גבוהה

From one-room schoolhouse to PhD: Arab Bedouin women's road to higher education

פורסם באתר: 07-04-2022
המאמר המלא
תקציר

במאמר זה מוצג תהליך ההתפתחות של השכלת נשים ערביות בדואיות בנגב משנות השישים של המאה ה-20 עד לימינו באמצעות סקירת ספרות וראיונות אישיים, לרבות תיאור סיפורה האישי של כותבת המאמר. תהליך זה היה ועודנו רצוף אתגרים ומכשולים; אופיים של אלה השתנה עם הזמן בשל תמורות חברתיות גדולות שהתרחשו בחברה הבדואית. שינויים באופי ההתיישבות הבדואית וחדירתן של תפיסות כלל-ישראליות אליה חוללו שינויים מרחיקי לכת במעמד האישה הבדואית. בין השאר הם הניעו את יציאתה ללימודים, ורכישת ההשכלה חיזקה את מגמת השינוי במעמדה. במאמר אני מצביעה על מקומן של הנשים הבדואיות עצמן בפריצת נורמות חברתיות ובמאבק לרכישת השכלה גבוהה – תחילה באמצעות יצירת בריתות עם גברים במשפחתן הקרובה, ומאוחר יותר גם עם נשים אחרות. רכישת ההשכלה מאפשרת להן להיות סוכנות שינוי, ליצור ניעוּת (מוביליוּת) חברתית ולפרוץ את הדרך לנשים אחרות בחברה הבדואית. המאמר מתבסס על ראיונות שערכתי עם נשים בדואיות אשר למדו במוסדות להשכלה גבוהה משנות השישים של המאה ה-20 ועד היום. גם אני נמנית עם הקבוצה הזו של נשים פורצות דרך.

Abstract

The turbulent process of educating Bedouin women in the Israeli Negev, beginning in 1960s to the present day is reviewed here. The review is based on the literature, personal interviews, and the author's personal story. The turbulence that accompanies this process from the outset is ongoing yet changes with the extensive social changes that have taken place in Bedouin society. The transition from nomadic to urban living and the influence of modern life in Israel turned Bedouin woman into breadwinners, which caused broad changes in their status, and increasing their motivation to study, which, in turn, further strengthened the trend of changing women's status. In this article I will point out the role of Bedouin women in breaking the social norms and how, in their struggle for higher education, they form alliances with men in their family and then – with other women. Thus, Bedouin women promote changes in the society and encourage social leadership for other women in Bedouin society.

הורדת קובץ המאמר
תפריט