מאל-כותאב עד הדוקטורט: המסלול של נשים בדואיות בנגב לרכישת השכלה גבוהה

מאל-כותאב עד הדוקטורט: המסלול של נשים בדואיות בנגב לרכישת השכלה גבוהה
פורסם באתר: 07-04-2022
המאמר המלא
תקציר

במאמר זה מוצג תהליך ההתפתחות של השכלת נשים ערביות בדואיות בנגב משנות השישים של המאה ה-20 עד לימינו באמצעות סקירת ספרות וראיונות אישיים, לרבות תיאור סיפורה האישי של כותבת המאמר. תהליך זה היה ועודנו רצוף אתגרים ומכשולים; אופיים של אלה השתנה עם הזמן בשל תמורות חברתיות גדולות שהתרחשו בחברה הבדואית. שינויים באופי ההתיישבות הבדואית וחדירתן של תפיסות כלל-ישראליות אליה חוללו שינויים מרחיקי לכת במעמד האישה הבדואית. בין השאר הם הניעו את יציאתה ללימודים, ורכישת ההשכלה חיזקה את מגמת השינוי במעמדה. במאמר אני מצביעה על מקומן של הנשים הבדואיות עצמן בפריצת נורמות חברתיות ובמאבק לרכישת השכלה גבוהה – תחילה באמצעות יצירת בריתות עם גברים במשפחתן הקרובה, ומאוחר יותר גם עם נשים אחרות. רכישת ההשכלה מאפשרת להן להיות סוכנות שינוי, ליצור ניעוּת (מוביליוּת) חברתית ולפרוץ את הדרך לנשים אחרות בחברה הבדואית. המאמר מתבסס על ראיונות שערכתי עם נשים בדואיות אשר למדו במוסדות להשכלה גבוהה משנות השישים של המאה ה-20 ועד היום. גם אני נמנית עם הקבוצה הזו של נשים פורצות דרך.

הורדת קובץ המאמר
תפריט