מה הסיפור שלך? מודלים לניתוח נרטיבים / מירב אסף, ערגה הלר, ורד טוהר, ענת קינן ) עורכות(

מה הסיפור שלך? מודלים לניתוח נרטיבים / מירב אסף, ערגה הלר, ורד טוהר, ענת קינן ) עורכות(

מה הסיפור שלך? מודלים לניתוח נרטיבים / מירב אסף, ערגה הלר, ורד טוהר, ענת קינן ) עורכות(

תקציר

ספרים על שולחן המערכת, Book Review

Abstract

ספרים על שולחן המערכת, Book Review

הורדת קובץ המאמר
תפריט