מנהלות דרוזיות חלוצות

מנהלות דרוזיות חלוצות

Pioneering Druze women school principals: Role model

פורסם באתר: 07-04-2022
המאמר המלא
תקציר

מאז קום המדינה ועד ימינו מערכת החינוך הדרוזית עוברת שינויים חשובים המעצבים אותה. שינויים אלו הם פורמליים־מוסדיים. ואולם בשנות השמונים החל להתרחש במערכת החינוך הדרוזית שינוי בלתי פורמלי, והוא עודנו נמשך. השינוי נבע מהדרוזים עצמם, ובמיוחד מהנשים הדרוזיות. מחקר זה בחן את עמדותיהן של מנהלות בתי ספר דרוזיות חלוצות בנוגע לתפקידן ולמעמדן בחברה הדרוזית. במסגרת המחקר רואיינו חמש מנהלות בתי ספר, שתיים לשעבר ועוד שלוש שמכהנות בתפקיד זה כיום, שהן הנשים הראשונות בתפקיד ברמת העדה או ברמת הכפר. הממצאים הראו כי העלייה ברמת ההשכלה ולאחר מכן היציאה לעבודה הביאו לשינוי במעמדה של האישה הדרוזית. האקדמיזציה של המשתתפות במחקר הביאה לכך שהן לא רק הפכו לחלוצות בתחומן, אלא הן גם סללו את הדרך עבור נשים אחרות, בכך שהשפיעו על הורים בחברה הדרוזית לשלוח את בנותיהן ללמוד ואפשרו להן להיחשף לדרכי חשיבה חדשניות ולעמדות אחרות משלהן. המנהלות שהשתתפו במחקר קיבלו תמיכה מבני המשפחה הקרובים ובמיוחד מהבעל. עם זאת, הן נתקלו בהתנגדות למינוין למנהלות בתי ספר מצד אנשי הדת ומצד המנהיגּות האזרחית בכפריהן. אף על פי כן, הצלחתן כמנהלות הפכה אותן ל"רחם המהפכה השקטה" של העדה הדרוזית.

Abstract

The Druze education system has undergone important changes since Israeli statehood in 1948, all of which were formal and institutional. However, an informal change, which emerged in the 1980s and is still ongoing came from within the Druze population, especially the women. This study traced the positions of pioneering Druze school principals, all women, regarding their role and status in Druze society. Of the five principals interviewed, three are active principals and two are former principals, all among the first to fill this position in the Druze community or in their village. The findings indicated that the rise in the level of education, followed by going out to work, led to a change in the status of the Druze woman. The academic education of the study participants led them to becoming pioneers in their area, and trailblazers for other women by influencing Druze parents to send their daughters to study, allowing them to be exposed to innovative ways of thinking and to positions different from their own. The participating principals were supported by close family members and especially by their husbands. At the same time, religious persona and the civic leadership in their villages opposed these appointments. Nevertheless, their success as principals made them the "womb of the silent revolution" in the Druze community.

הורדת קובץ המאמר
תפריט