מנהלות דרוזיות חלוצות

מנהלות דרוזיות חלוצות
פורסם באתר: 07-04-2022
המאמר המלא
תקציר

מאז קום המדינה ועד ימינו מערכת החינוך הדרוזית עוברת שינויים חשובים המעצבים אותה. שינויים אלו הם פורמליים־מוסדיים. ואולם בשנות השמונים החל להתרחש במערכת החינוך הדרוזית שינוי בלתי פורמלי, והוא עודנו נמשך. השינוי נבע מהדרוזים עצמם, ובמיוחד מהנשים הדרוזיות. מחקר זה בחן את עמדותיהן של מנהלות בתי ספר דרוזיות חלוצות בנוגע לתפקידן ולמעמדן בחברה הדרוזית. במסגרת המחקר רואיינו חמש מנהלות בתי ספר, שתיים לשעבר ועוד שלוש שמכהנות בתפקיד זה כיום, שהן הנשים הראשונות בתפקיד ברמת העדה או ברמת הכפר. הממצאים הראו כי העלייה ברמת ההשכלה ולאחר מכן היציאה לעבודה הביאו לשינוי במעמדה של האישה הדרוזית. האקדמיזציה של המשתתפות במחקר הביאה לכך שהן לא רק הפכו לחלוצות בתחומן, אלא הן גם סללו את הדרך עבור נשים אחרות, בכך שהשפיעו על הורים בחברה הדרוזית לשלוח את בנותיהן ללמוד ואפשרו להן להיחשף לדרכי חשיבה חדשניות ולעמדות אחרות משלהן. המנהלות שהשתתפו במחקר קיבלו תמיכה מבני המשפחה הקרובים ובמיוחד מהבעל. עם זאת, הן נתקלו בהתנגדות למינוין למנהלות בתי ספר מצד אנשי הדת ומצד המנהיגּות האזרחית בכפריהן. אף על פי כן, הצלחתן כמנהלות הפכה אותן ל"רחם המהפכה השקטה" של העדה הדרוזית.

הורדת קובץ המאמר
תפריט