מקומן של תפיסות פמיניסטיות בזהותה המקצועית של מדריכה פדגוגית – חקר מקרה

מקומן של תפיסות פמיניסטיות בזהותה המקצועית של מדריכה פדגוגית – חקר מקרה

מקומן של תפיסות פמיניסטיות בזהותה המקצועית של מדריכה פדגוגית –
חקר מקרה

תקציר

המאמר מציג את מקומן של תפיסות פמיניסטיות של מדריכה פדגוגית העוסקת בהכשרת מורים. הוא בוחן את ייצוגן של התפיסות בסיפור חייה של המדריכה ובשיח הפדגוגי המתנהל בינה לבין סטודנטיות במהלך ההדרכה. 1 המאמר מספר את סיפור חייה של המדריכה, מציג את תפיסותיה הפמיניסטיות, חושף את פרשנותה לחוויות שעיצבו את תפיסותיה ובוחן אותן ביחס לפרקטיקות ולמסרים שלה בהדרכה. מן המחקר עולה, שסיפור חייה של המדריכה בהקשרו המגדרי אמנם מחלחל לשיח הפדגוגי, אך קיים פער ביניהם, הנובע ממורכבות התפקיד, מן הקונפליקטואליות שבו ומיחסי הכוחות בהדרכה. פרשנות זו מסבירה את האפשרויות ואת המגבלות הקיימות בניסיון לממש פדגוגיה פמיניסטית בהדרכה פדגוגית בהכשרת מורים.

Abstract

המאמר מציג את מקומן של תפיסות פמיניסטיות של מדריכה פדגוגית העוסקת בהכשרת מורים. הוא בוחן את ייצוגן של התפיסות בסיפור חייה של המדריכה ובשיח הפדגוגי המתנהל בינה לבין סטודנטיות במהלך ההדרכה. 1 המאמר מספר את סיפור חייה של המדריכה, מציג את תפיסותיה הפמיניסטיות, חושף את פרשנותה לחוויות שעיצבו את תפיסותיה ובוחן אותן ביחס לפרקטיקות ולמסרים שלה בהדרכה. מן המחקר עולה, שסיפור חייה של המדריכה בהקשרו המגדרי אמנם מחלחל לשיח הפדגוגי, אך קיים פער ביניהם, הנובע ממורכבות התפקיד, מן הקונפליקטואליות שבו ומיחסי הכוחות בהדרכה. פרשנות זו מסבירה את האפשרויות ואת המגבלות הקיימות בניסיון לממש פדגוגיה פמיניסטית בהדרכה פדגוגית בהכשרת מורים.

הורדת קובץ המאמר
תפריט