מקורא-סיפור-רשת לקהילה פרשנית מרושתת ובחזרה

מקורא-סיפור-רשת לקהילה פרשנית מרושתת ובחזרה

From Reader-Story-Internet to an Online Interpretative Community and Back

תקציר

במחקר הפעולה המוצג במאמר זה פוּתַח דגם להוראת ספרות בסביבה דיגיטלית בבית הספר היסודי. המחקר נולד מאי-נחת מהיכולת הפרשנית של הסטודנטיות, מתכנון יחידות ההוראה שלהן ומהשימוש המועט של הסטודנטיות במחשב וברשת בלמידתן ובהוראתן. אי-הנחת הניע את החוקרות לפתח את דגם ההוראה "מקורא-סיפור-רשת לקהילה פרשנית מרושתת ובחזרה". דגם זה מתבסס על הוראת ספרות בהתאם לתאוריית "תגובת הקורא", על התמקדות תהליך הבניית הפרשנות הספרותית בחוויה, ביצירתיות ובהנאה ועל פיתוח קהילת קוראים פרשנית בסביבה דיגיטלית.

דגם ההוראה פוּתַח בשלושה מעגלים של מחקר פעולה. המעגל הראשון בחן את הדרך לעודד את הסטודנטיות לצאת למסע אישי-פרשני ביצירה ספרותית, והתמקד ביצירת דיאלוג בינן לבין הסיפור והרשת. במעגל השני גובשה "קהילה פרשנית מרושתת" במהלך מסע קבוצתי, מסע שנחשפו בו התגובות והפרשנויות האישיות לדברי האחרות (החזרות לרשת העשירו את הפרשנויות האלו). במעגל השלישי נבחנה הדרך לסייע לסטודנטיות לאפשר לתלמידיהן לחוות מסע "קורא-סיפור-רשת" ולהיות חלק מקהילה פרשנית מרושתת.

הטכנולוגיה אפשרה לסטודנטיות למצוא מידע, לקיים תקשורת עשירה, להעצים את חוויית המפגש עם היצירה ולשקף את התהליך כולו. דגם ההוראה אִפשר להן לצאת מעולמן, לרכוש תובנות חדשות ולחזור אליו "עשירות" יותר.

Abstract

In the action research presented in this article, a model of literature teaching in an elementary-school digital environment was developed. The research was the result of a sense of dissatisfaction concerning students' interpretative ability, the planning of their teaching units, and their sparse use of the computer and the Internet in learning and teaching. The dissatisfaction motivated the researchers to develop a teaching model titled "From Reader-Story-Internet to an Online Interpretative Community and Back". This model is based (1) on literature teaching in accordance with the "Reader's Reaction" theory; (2) on focusing the ,process of constructing the literary interpretation on the experience, on creativity and on enjoyment; and (3) on the development of an interpretative community of .readers in a digital environment The teaching model was developed in three circles of action research. The -first circle examined the way to encourage the students to undertake a personal interpretative literary journey and focused on the creation of a dialogue between them and the story and the Internet. In the second circle, an "online interpretative community" was formed during the course of the group journey – a journey in which the personal reactions to and interpretations of the other students' words were exposed. (The returns to the Internet enriched those interpretations). The third circle explored the way to help the students enable their pupils to experience a .Reader-Story-Internet" journey and be part of an online interpretative community" The technology permitted the students to locate information, engage in rich communication, empower the experience of the encounter with creativity, and ,reflect the entire process. The teaching model enabled them to leave their world ."acquire new insights, and return to it "richer

הורדת קובץ המאמר
תפריט