נוירופדגוגיה: יישום ממצאי חקר המוח בחינוך וההשלכות על הידע הפדגוגי של מורים מכהנים

נוירופדגוגיה: יישום ממצאי חקר המוח בחינוך וההשלכות על הידע הפדגוגי של מורים מכהנים

Neuropedagogy: Implementing Neuroscience Research Findings to Improve Teaching and Learning

תקציר

המאמר מדווח על תוכנית שבה מורים מכהנים נחשפו למושגי ליבה במדעי העָצָב ובחקר המוח (neuroscience), במטרה ליישמם בהוראה ובעבודתם עם תלמידיהם. שתי קבוצות מורים שונות (אחת בכל שנה) השתתפו בקורס סמסטריאלי בשנים תשע"ו ותשע"ז במסגרת לימודי התואר השני במכללה, והתוודעו לחקר המוח וממצאיו וכן להשלכות האפשריות של יישומם בפדגוגיה. במאמר מתואר הרציונל של הצורך בשילוב מדע העָצָב בחינוך. מובאות עדויות של משתתפי הקורסים על חוויותיהם מחשיפתם לממצאי חקר המוח ומיישומו של הידע שרכשו במסגרת ההוראה וניהול הכיתה. עדויות המורים מצביעות על כך שהידע בנושא חקר המוח וממצאיו עשוי להיות מתורגם לפרקטיקה פדגוגית ולהיות חלק ממאגר הידע המקצועי של מורים. דיווחיהם מוצגים בארבעה מישורים: (1) התועלת שאפשר להפיק מההיכרות עם מדעי העָצָב והמוח ומיישום ממצאי חקר המוח בחינוך; (2) האישוש לפרקטיקה הפדגוגית שהמורים נוקטים בדרך כלל, דבר שחיזק את ביטחונם במקצועיותם; (3) היווצרותם של כיווני חשיבה ופעולה חדשים, מועילים ובלתי מוכרים למורים; (4) הבנה מעמיקה יותר של צורכי התלמידים בכל הקשור לקשב וללמידה, וכתוצאה מכך – יצירת שינוי בהתייחסות אל תלמידיהם. נטען כי על בסיס דיווחי המורים משתתפי הקורסים אפשר להסיק כי בקרב מורים שיש להם הבנה טובה של גמישות המוח (plasticity) ושל התפקיד שגמישות זו ממלאת בתהליכים הנוירוביולוגיים, יתרחש שינוי רצוי ומועיל בהוראתם ובהתייחסותם אל תלמידיהם. במילים אחרות, בנוירופדגוגיה יש פוטנציאל לשנות את הכשרת המורים ולשפר את פיתוחם המקצועי.

Abstract

Particularly well-trained teachers who possess diverse and current knowledge are key to an excellent education system. Public and professional expectations from teachers are that they process and evaluate new knowledge that is relevant for their work, and regularly bring their professional knowledge up to date. As part of this view, a new field has recently been emerged, namely neuropedagogy, which incorporates several disciplines into pedagogy. This article presents neuropedagogy as a unique model for incorporating neuroscience research findings into teaching and learning, and describes an intervention program to implement the model conducted at Achva Academic College over two academic years (2016-2017). It presents testimonies of teachers who participated in the intervention program about the importance of their familiarity with neuroscience, their experiments and experiences in implementing neuroscience research findings in their teaching and class management, and the benefit they derived from this familiarity. Exposure to neuroscience research findings in teaching and learning was found to be highly beneficial for teachers and their ׳ students in the following four areas: (1) The importance of the teachers' familiarity with neuroscience, and the benefit they derived from this familiarity; (2) scientific corroboration and confirmation for actions and work procedures usually employed by the teachers, which reinforced their confidence in their functioning; (3) creating new and unfamiliar directions of thinking and acting; and (4) a more comprehensive ׳ understanding of the students' needs with reference to attention and learning, and ׳ consequently – bring about change in the teachers attitude to their students. The preservice teachers chose the course from an awareness and understanding of the importance of the content for improving their teaching, and it was found to provide added value to their general knowledge and professional development.

הורדת קובץ המאמר
תפריט