ניתוח של לימודי הקולנוע והתקשורת בישראל לפי הפדגוגיה האקטיביסטית: המשָׂגה מחודשת למעשי החלוצות הלגה קלר ודורית באלין

ניתוח של לימודי הקולנוע והתקשורת בישראל לפי הפדגוגיה האקטיביסטית: המשָׂגה מחודשת למעשי החלוצות הלגה קלר ודורית באלין
פורסם באתר: 09-03-2022
המאמר המלא
תקציר

מאמר זה מציג את תרומתן החשובה של הלגה קלר ודורית באלין, חלוצות הוראת לימודי הקולנוע והתקשורת בישראל. שיתוף הפעולה בין קלר היזמת ובאלין המפקחת האחראית לבין משרד החינוך החל בשנת 1992 .באותה השנה פעלו בבתי הספר התיכוניים רק שמונה מגמות ללימודי קולנוע ותקשורת; מספרן בשנת 2019 היה 319 .המאמר מתבסס על סקירת ספרות, על ניסיונה של החוקרת בשדה, על ניתוח "ספרות אפורה" – תוכניות לימודים, חוזרי מפמ"ר, ניירות עמדה, על סרטי תלמידים ועל ריאיון עם דורית באלין. ניתוח הנתונים מבוסס על מודל יישומי בן חמש רמות שפיתחתי ואשר משמש לזיהוי אוריינטציה פדגוגית אקטיביסטית. הניתוח הראה כי אפשר להמשיג מחדש את תחום לימודי הקולנוע והתקשורת שהובילו החלוצות קלר ובאלין ולראות בפעילותן פדגוגיה אקטיביסטית. גישת הפדגוגיה האקטיביסטית מחזקת מיומנויות של המאה ה-21 ,תורמת לאזרחות פעילה ומקדמת חינוך מתקדם, ליברלי, דמוקרטי ואקטיביסטי. מאמר זה קורא לאימוץ מורשתן של חלוצות החינוך ולנקיטת גישות פדגוגיות ביקורתיות אקטיביסטיות, שכן אלו חסרות ונחוצות מאוד בחברה של ימינו.

הורדת קובץ המאמר
תפריט