סיפורים של חוויה משמעותית: יוצאי אתיופיה על סף הכניסה לאקדמיה

סיפורים של חוויה משמעותית: יוצאי אתיופיה על סף הכניסה לאקדמיה

Meaningful experience stories: Israelis of Ethiopian origin on the verge of entering academia

תקציר

הפנייה של צעירים יוצאי אתיופיה )בני ה"דור וחצי" והדור השני לעלייה( ללימודים גבוהים היא שלב מהותי בחייהם. באמצעות לימודים גבוהים הם מבקשים לממש את רצונם לרכוש השכלה גבוהה, לשפר את הדימוי העצמי והחברתי שלהם ולפתוח פתח לניעוּת ולשינוי חברתי. רבים מהצעירים יוצאי אתיופיה נתקלים בקשיים בתהליך המיון ללימודים. לפיכך בכמה מכללות לחינוך פותחו תהליכי מיון משלימים הכוללים גם ריאיון אישי, שאלון וטקסט שהמועמדים כותבים. מאמר זה בוחן את סיפורי החוויה המשמעותית שכתבו מועמדים ללימודי חינוך והוראה ואת יכולתם להיות כלי משלים למיון מועמדים. מהמחקר עולה כי החוויות המשמעותיות מבטאות מציאות מורכבת של שינוי והִשתנות אישית באמצעות תרומה חברתית ונתינה. תהליך זה מעיד על יכולתם של הצעירים לחיות ולפעול בשני נופים תרבותיים בו-זמנית. אנו מאמינות כי מאמר זה עשוי לאפשר היכרות מעמיקה יותר עם סטודנטים ומועמדים ללימודי הוראה יוצאי אתיופיה המבקשים להיות מורים וגננות, הבנה טובה יותר של יכולתם להיות בו-זמנית בשני נופים תרבותיים, הערכה רבה יותר לבחירתם לתרום לסביבתם ולבטא את השתייכותם לחברה הכללית. נוסף על כך המאמר עשוי לסייע בעריכת בחינה מחודשת של היחס לאוכלוסייה המתמודדת עם הדרה, בהפחתת כוחם של סטראוטיפים ובגילוי הפוטנציאל האישי והחברתי של יוצאי אתיופיה בישראל.

Abstract

The present study describes a supplemental pathway for screening and accepting candidates of Ethiopian origin who choose to study education and teaching. The study focused on texts written by the candidates that engage with a meaningful experience in their life. Analysis of the texts revealed three main themes: personal change processes, living in two different cultural landscapes, giving and growth. The study can help to provide a new, sensitive, and respectful view of candidates for academic studies among Israelis of Ethiopian origin, and to formulate insights concerning the potential inherent in their acceptance and integration as school and kindergarten teachers in the education system.

הורדת קובץ המאמר
תפריט