ספרים על שולחן המערכת – אייל נווה (2017). עבר בסערה – מחלוקות על סוגיות היסטוריות בישראל

ספרים על שולחן המערכת – אייל נווה (2017). עבר בסערה – מחלוקות על סוגיות היסטוריות בישראל
פורסם באתר: 17-06-2021
המאמר המלא
תקציר

אייל נווה (2017). עבר בסערה – מחלוקות על סוגיות היסטוריות בישראל. תל אביב: קיבוץ המאוחד ומכון מופ"ת. 307 עמודים

הורדת קובץ המאמר
תפריט