ספרים על שולחן המערכת

ספרים על שולחן המערכת

Reviews

פורסם באתר: 25-07-2021
המאמר המלא
תקציר

מבט על ספרים חדשים אליעזר זמסקי ) 2015 (. חשיבה יצירתית בהוראת מדעי הטבע. תל-אביב: מכון מופ"ת. מה מלבב יותר ממדען בכיר היורד מאיגרא רמה מדעית אל הגן ואל בית הספר כדי לפקוח את עיני המלמדים והלומדים שאפשר גם אחרת? אלי זמסקי עושה זאת. הספר אינו רק מאיר את החשיבות של הוראה יצירתית, אלא אף מדגים את האפשרות לעשות זאת. בדוגמאות הרבות המלוות לרוב בצילומים ברורים, ניתן לתפוס את המתודיקה המובילה לחשיבה "מסדר גבוה"; לא בהנחיות דידקטיות של "כזה ראה וקדש", אלא מתוך גירויים אינטלקטואליים המעוררים את השאיפה ליותר, כי מסתבר שעם רצון והעזה ניתן להצית את החשיבה. מירי ימיני ) 2015 (. מקומיות, קוסמופוליטיות ואינטרנציונליזציה בחינוך. ירושלים: מאגנס. האם גלובליזציה, קוסמופוליטיזציה, רב-תרבותיות ואינטרנציונליזציה הן מושגים חופפים המתארים את המציאות הסוציו-גאוגרפית של המאה ה 21- ? לא בהכרח. המפה המושגית מורכבת יותר. המחברת מגדירה את המושג אינטרנציונליזציה כתהליך של שילוב ממדים בין- תרבותיים, רב-שפתיים וגלובליים בחינוך, במטרה לפתח בלומדים נטייה לקוסמופוליטיות. בניתוח מקיף מבוסס מחקר נעה מירי ימיני בזהירות בין תפיסות המסבירות מציאות לבין תפיסות נורמטיביות המעצבות מטרה. לאחר הפרק הראשון המציג רקע מושגי לתהליך האינטרנציונליזציה, מופיעים ארבעה פרקים תוכניים מבוססי מחקרים ועשירי מקורות על אינטרנציונליזציה בישראל, המתמקדים בבתי הספר העל-יסודיים בתל-אביב, בלימודי היסטוריה, בהשכלה הגבוהה ובהוראת שפה נוספת. פרק הסיום פותח את הדיון המעניין על עתיד השיח על האינטרנציונליזציה ומעורר את הקורא לחשיבה נוספת. פאסי סאלברג ) 2015 (. לומדים מפינלנד – תובנות ממערכת חינוכית מוצלחת. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד; מכון מופ"ת; סמינר הקיבוצים והסתדרות המורים. מצווה גדולה עשו הוצאות הספרים שחברו יחדיו כדי לתרגם את החיבור לעברית וכך להרחיב את עינינו ולהעמיק את התובנה שלנו בנושא רפורמות חינוכיות הנושאות פרי. אל לנו להשלות את עצמנו שניתן פשוט להעתיק את המערכת החינוכית הפינית לישראל, ועם זאת, מרחב הלמידה מתרבות הרפורמה החינוכית הפינית הוא אדיר, ויש לנו סיבה טובה ללמוד גם מפינלנד. אברהם פרנק ) 2013 (. מתרבות של בחינות – לפדגוגיה עכשווית. המעשה החינוכי בישראל לקראת שנת 2020 . תל-אביב: רסלינג. יפה עשה אברהם פרנק, חבר קיבוץ גן שמואל, הוגה ואיש חינוך בעל ניסיון חינוכי, שארגן יחדיו 12 שנים של מסות חינוכיות מפרי עטו, שהוצגו בעיתונות הכתובה, האלקטרונית, בדיונים ובהרצאות. ניתנת כאן הזדמנות לקורא להיחשף לתפיסה חינוכית רחבה, לגישה ביקורתית שקולה על מערכת החינוך בישראל עם מבט קדימה אל אתגרי המחר.

Abstract

Reviews

הורדת קובץ המאמר
תפריט